vlnr Wethouders Bianca Bremer, Eppe Beimers, Inge Nieuwenhuizen, gemeentesecretaris Marc van der Veer en burgemeester Staatsen. Foto's | René Zoetemelk

Voorschoten – Voorschoten heeft weer drie wethouders en de inwoners gaan hen heel vaak zien. Het college wil samen met inwoners, ondernemers en de raad werken aan een gezond economisch dorp en zoeken bewust de samenwerking. “We gaan op pad en zullen veel buiten zijn.” Het college voorziet geen lastenverhoging voor de inwoners en heeft vastgelegd dat Voorschoten ook de komende vier jaar zelfstandig blijft.

‘Vertrouwen in mensen, verbinden van krachten’ is de titel van dat nieuwe coalitieakkoord. Vanmiddag presenteerde formateur Helma Neppérus het nieuwe akkoord dat door de drie fractievoorzitters van VVD, ONS en CDA werd getekend. “Belangrijk was voor alle partijen hoe de inwoners te betrekken bij de politiek. We hebben het goede voorbeeld gezien bij onder andere de Rijnlandroute en zo zijn er meer voorbeelden. Dat moet uitgebreid worden.” Neppérus vindt dat er vertrouwen is bij partijen. “We durven het, we willen er tegen aan, was de boodschap.”

Takenverdeling
De partijen willen de komende jaren investeren in een gezonde economie, goede dienstverlening en een menselijk zorg- en welzijnsbeleid. De taken zijn ook verdeeld. Wethouder Inge Nieuwenhuizen (VVD) heeft de ouderenzorg van de Wmo, werkgelegenheid en participatie en economie in haar portefeuille. Wethouder Bianca Bremer (ONS Voorschoten) doet de Wmo-taken op het gebied van jeugdzorg, is verantwoordelijk voor jeugdbeleid, wonen en ruimtelijke ordening. Wethouder Eppe Beimers (CDA) is financieel wethouder en heeft ook verkeer, milieu, afval en vrijwilligers in zijn portefeuille. Burgemeester Staatsen houdt de portefeuille veiligheid.

Plannen
De drie zijn zich maar al te goed bewust van het feit dat er meer taken uitgevoerd moeten worden met minder geld nu de zorg van het Rijk naar de gemeentes gaat. Maar wethouder Beimers voorziet geen lastenverhoging voor de inwoners, behoudens wellicht een correctie van de inflatie.
De dienstverlening moet nog beter, vindt wethouder Nieuwenhuizen. Minder regels en heldere communicatie. Het centrum moet opgeknapt worden en de leegstand aangepakt. Er komt meer blauw op straat en het college wil het Cultureel Centrum en de bibliotheek toch in één locatie samenbrengen. De nieuwe zorgtaken moeten bij voorkeur lokaal opgepakt worden, waar dat mogelijk is. En anders in regionaal verband. De werkgelegenheid moet uitgebreid worden en dat alles in een gezond solide financieel beleid.

“Dit kunnen wij allemaal niet alleen, daar hebben we de hulp van de inwoners, ondernemers en vrijwilligers bij nodig”, zeggen de drie. En dus gaan ze op stap, overleggen met Voorschotenaren. De wethouders komen naar u toe!

Naar verwachting start het nieuwe college volgende week met hun werk. Ook Eppe Beimers (CDA), die nu nog wethouder is in Wassenaar. Daar zijn de collegebesprekingen nog niet zo ver.

Het volledige coalitieakkoord is op www.voorschoten.nl na te lezen. Daar is ook een beeldregistratie van de presentatie van vanmiddag te bekijken.

 
Back To Top