Een volle tribune bij de raad. Voorschotense sport heeft hulp nodig. Foto | pr

Voorschoten – Hartstochtelijke pleidooien en een volle tribune met sporters. Maar zelden krijgt een raadscommissievergadering zoveel aandacht van de inwoners. Het toetsingskader, de regels voor het aanvragen van subsidie, sportverenigingen stond op de agenda van Mens&Samenleving. Vrijwel alle partijen wezen het af en wethouder Beimers moet de regels opnieuw gaan schrijven.

Jarenlang is gewacht op een uitspraak over de Rijnlandroute. Zou de weg nu wel of niet door het dorp en het Sportpark gaan. In die jaren is er ook niets aan onderhoud gedaan en dat wreekt zich nu. Voorschoten sport graag en veel maar de velden zijn slecht onderhouden, er is geen ruimte voor uitbreiding, kleedkamers zijn afgekeurd en de atletiekbaan is gewoonweg onveilig. Het is de slechtste van Nederland. Verschillende sportbonden hebben al aangegeven de Voorschotense velden aan de competitie te willen onttrekken. Maar het geld is op en dus trekken de verenigingen keihard aan de bel. Er moet iets gebeuren.

Burgerparticipatie
Onderling hebben de verenigingen al plannen. Zo wil de ijsclub samen met de jeu de boulevereniging een multifunctionele baan op het terrein van de ijsbaan maken met een on- en outdoor skatebaan, banen voor de jeu de boules en andere sporten. MHC Forescate en Voorschoten’97 delen al velden maar onderhoud is hard nodig. Die burgerparticipatie moet je gebruiken, vinden de raadsleden. 

Onderzoek
Daarom gaf de raad vorig jaar opdracht aan het college van burgemeester en wethouders om te onderzoeken wat de wensen zijn en wat er mogelijk is. En dat is vastgelegd in het toetsingskader sport. Het onderzoek is duidelijk: er kan vrijwel niets want er is geen geld. Alleen MHC Forescate heeft een contract voor vervanging van de velden. “Een contract is een contract, dat moet je uitvoeren”, waren alle partijen het eens. Het werk wordt deze zomer uitgevoerd.

Geld
Maar verder was de politiek eensgezind in de afkeuring van de regels voor sportsubsidie. Te onduidelijk, te streng, te weinig toekomstgericht en te weinig creatief. Alleen het CDA zag positieve punten. “Er is jaarlijks € 70.000,- extra opbrengst uit de precariorechten”, meldde Esmée van Herk. Maar ze kreeg geen bijval want ‘daar kom je er niet mee’ was de reactie. Er is de afgelopen jaren namelijk helemaal niet gespaard voor sport. En wat er was is aan andere projecten uitgegeven. Vooral de oppositie wil weten waar dat geld dan aan uit is gegeven. Wethouder Beimers zoekt dat uit.

Mogelijkheden
De raadsleden zagen wel mogelijkheden in andere potjes, bijvoorbeeld duurzaamheid. “Als je een duurzaam clubgebouw neerzet, kan daaruit wellicht een bijdrage worden gegeven”, stelde Monique Lamers van GroenLinks voor. En de PvdA zag mogelijkheden in maatschappelijke aspecten. “Sporters met een beperking, daar is ook geld voor.” Verder wil de raad vooral naar de toekomst kijken en besluiten nemen over de voorwaarden voor sport in Voorschoten. 

De suggestie van D66 om te kijken of de vervangen van de hockeyvelden tegelijk aan te besteden met de vervanging van voetbalvelden wellicht minder kosten met zich mee brengt, werd door iedereen overgenomen.

Gematigd tevreden
Voorzitter Jelle Raap van hockeyclub Forescate is redelijk tevreden. De vereniging heeft 1300 leden, een record. Maar er staan ook 150 kinderen op de wachtlijst. “Jaarlijks kiest een notaris de gelukkigen uit die mee mogen spelen, de rest vertrekt vaak naar omringende gemeenten. Door ons ledenaantal hebben we eigenlijk recht op vijf velden maar die ruimte is er gewoon niet. De vervanging van de kunstgrasvelden is echter hard nodig. De laag is 35 jaar oud waar een termijn van 25 jaar normaal is. En we hebben een waterveld nodig voor het hoofdveld. De club heeft hier ook geld voor gespaard via de veldenbeheersstichting. Forse bedragen die door een flinke verhoging van de contributie bij elkaar is gespaard.” En hoe belangrijk dat waterveld is bleek wel in 2013 toen Forescate tijdens het WK Hockey werd gevraagd gastheer te zijn voor twee teams. De wil was er maar het vereiste waterveld kon niet door de gemeente worden betaald en het feest ging niet door.

Voorzitter Bruno van Dunné van Voorschoten’97 is wat gematigd. Vooralsnog komt er geen nieuwe atletiekbaan en het nodige onderhoud aan de velden wordt niet uitgevoerd. “Maar een samenvoeging met de hockey voor de vervanging van de toplaag is absoluut interessant. Daar gaan wij zeker samen over praten. Er is in ieder geval nu een discussie op gang gekomen in plaats van een kort ‘nee’. En als de gemeente nu investeert, levert dat een besparing in de toekomst op want wij zorgen als vereniging zelf voor het onderhoud. Dat heb ik vanavond nog niet gehoord maar er gloort hoop aan de horizon alhoewel we er nog lang niet zijn.”

 

 
Back To Top