Foto | archief

Voorschoten – Toegegeven, op het moment is het verkeer in de Nassauwijk verschrikkelijk maar dat is maar tijdelijk. Nassauwijk Leefbaar heeft na de ludieke actie van vorig jaar vele gesprekken gevoerd met de gemeente. Dat heeft geresulteerd in een voorstel waar het comité op dit moment blij mee is.  

Door het werk aan het kruispunt Koningin Julianalaan/Wijngaardenlaan worden de verkeersstromen dwars door de wijk gestuurd. Regelmatig staan er files op de Bernhardlaan en is er bijna geen doorkomen aan op de Juliana van Stolberg. Vooral het vrachtverkeer zorgt voor extra overlast. Dat moet eind mei voorbij zijn want dan is het werk aan het kruispunt klaar en kan verder worden gegaan met het voorstel dat de gemeente, samen met het actiecomité heeft opgesteld.

Het voornaamste resultaat is de aanleg van acht extra drempels/plateaus op de belangrijkste sluiproutes in de Nassauwijk en een verhoging van een bestaande drempel. Daarnaast wordt voorgesteld op een deel van de Juliana van Stolberglaan een parkeerstrook in te stellen en bij drie hoofdingangen grote 30km-tegels in combinatie met bebording te plaatsen zodat niemand kan missen dat men een 30km-zone in rijdt.

De maatregelen gaat € 50.000,- kosten en daar zit gelijk het grote probleem. De gemeenteraad moet over dit bedrag nog een besluit nemen. Dat gebeurt op 7 juli.

Het actiecomité is in ieder voorlopig blij. “Hoewel wij voorzien dat de maatregelen het sluipverkeer door de wijk nauwelijks zullen verminderen, zal de veiligheid in onze straten hopelijk toenemen. Van buurtgenoten horen we dat het harde rijden juist het grootste probleem is."

Het comité had graag meer maatregelen gezien maar de inwoners van de wijk realiseren dat dat, gezien de financiën van Voorschoten, er voorlopig niet in zit.

 
Back To Top