Voorschoten - Eind februari worden de jaarlijkse aanslagen gemeentelijke belastingen weer verstuurd door de BSGR. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad. Ten opzichte van 2015 is het totale aanslagbedrag voor woningbezitters gemiddeld circa 8% hoger. De OZB is gemiddeld 10% hoger. Dat meldt de gemeente in een persbericht. 

Huurders betalen gemiddeld circa 6,5% meer dan in 2015. Op het aanslagbiljet kunnen de volgende gemeentelijke belastingen voorkomen: onroerende-zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting.

De aanslag OZB voor woningen is gemiddeld 10% hoger dan in 2015. Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt doordat de gemeenteraad er voor heeft gekozen om de aanleg van de Rijnlandroute niet bovengronds uit te laten voeren maar door middel van een tunnel. Aan deze oplossing hangt echter wel een prijskaartje. Omdat de gemeente dit geld niet heeft, heeft de gemeenteraad eind 2014 besloten de extra kosten vanaf 2016 te verhalen via een verhoging van de aanslag OZB.

Tunnel
Wethouder Eppe Beimers (Financiën): ‘Voorschoten staat in de landelijke top 10 van de beste woongemeenten volgens Elsevier. Dat willen wij graag zo houden. De komst van de RijnlandRoute zou ons mooie dorp in tweeën splitsen. Wij hebben dit kunnen voorkomen door middel van een volledig geboorde tunnel . Met de verhoging van de aanslag OZB leveren de inwoners een bijdrage aan het profijt dat zij hiervan hebben.’

Hogere aanslag OZB
De hogere aanslag OZB komt niet alleen door de bijdrage aan de tunnel, maar ook door een eerder besluit van de gemeenteraad uit 2012 om de OZB tot en met 2016 jaarlijks met 2% extra boven inflatie te verhogen.

Afvalstoffenheffing
De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn ten opzichte van 2015 met circa 10% gestegen. Deze stijging wordt onder andere veroorzaakt doordat het Rijk een belasting heeft ingevoerd op het storten van afval. Daarnaast werd een deel van de kosten nog betaald uit een aparte reserve van de gemeente. Omdat deze reserve leeg is, is dit in 2016 niet meer mogelijk en zijn de tarieven voor de afvalstoffenheffing gestegen.

Precariobelasting op kabels en leidingen
De gemeenteraad heeft besloten om het tarief voor precariobelasting op kabels en leidingen voor 2016 te verhogen en aan te sluiten bij het tarief in de omliggende gemeenten. Dunea belast de kosten rechtstreeks door aan alle aansluitingen binnen de gemeente Voorschoten. Deze kosten zijn jaarlijkse terug te zien op de waternota van Dunea als Precariobijdrage. Liander verwerkt de kosten in het vastrecht en belast op deze manier de kosten door aan alle inwoners van de gemeenten waarin Liander actief is.
Inwoners van Voorschoten worden via een verlaging van het tarief voor de rioolheffing volledig gecompenseerd voor de stijgingen bij Dunea en Liander.

Rioolheffing
De stijging van de rioolheffing blijft in 2016 beperkt tot 2,1%. Omdat de precariobelasting voor Dunea stijgt en zij deze kosten aan de inwoners doorberekent, heeft de gemeenteraad besloten om het bedrag dat extra door Dunea wordt geheven in mindering te brengen op de kosten van de rioolheffing. Hierdoor is de stijging van het tarief voor de rioolheffing beperkt.

Hondenbelasting
Met ingang van 2016 worden ook de kosten voor kwijtschelding van de hondenbelasting verwerkt in de tarieven. Dit betekent dat de tarieven voor de hondenbelasting (eenmalig) extra zijn gestegen ten opzichte van 2015.

Meer info: www.bsgr.nl/voorschoten

 
Back To Top