Het clubhuis van de ijsclub mag nog voortaan nog maar 12 keer per jaar verhuurd worden. Foto | stgv.nl

Voorschoten – Verenigingen mogen hun clubgebouw voortaan nog maar 12 keer per jaar verhuren voor feesten en partijen. Tenminste als er alcohol geschonken wordt. En dat is een flinke aderlating voor de verenigingen die ook al gekort zijn op de subsidie en nu een andere inkomstenbron zien wegvallen.

Het zijn echter landelijke regels waaraan de gemeente moet voldoen. “Wij zijn wel verantwoordelijk”, zegt burgemeester Staatsen. De situatie is jarenlang gedoogd in Voorschoten.

Verenigingen als STGV IJsclub Voorschoten en de Volkstuindersvereniging Voorschoten en meer, verhuren hun accommodaties aan andere verenigingen en ook voor particuliere bijeenkomsten waarbij alcoholhoudende drank wordt geschonken.  En dan geldt de aangescherpte drank- en horecawet.

Alle partijen worstelden met het voorstel. “We wilden toch dat de verenigingen meer op eigen benen ging staan?”, vroeg de VVD. Maar  regels zijn regels en hygiëne en veiligheid zijn belangrijk. Alle partijen waarschuwden wel voor ‘overregulering’ en willen dat het college de verenigingen wat tegemoet komt door de regels te versoepelen en onder andere hulp biedt bij de aanvraag van benodigde vergunningen. “Dit zijn vrijwilligers, geen professionals”, aldus D66.

“Gezelliger wordt het er in ieder geval niet op”, concludeert het CDA. “De verjaardag van Ome Piet moet toch ook hier gevierd kunnen worden en de vele vrijwilligers bedankt worden met een feestje.” De partij riep het college op nog eens te kijken naar het voorstel en vooral te kijken naar wat wél kan en niet wat er niet kan.

Burgemeester Staatsen: “We hebben een gezamenlijk probleem. Begrijp de emoties heel goed maar waar alcohol geschonken wordt, gelden er regels. Verenigingen ontplooien activiteiten die in strijd zijn met het bestemmingsplan, hebben geen exploitatievergunning en voldoen niet aan de drank- en horecawet. Dat kan en mag niet. Dat staat overigens los van overlast want dat is niet de reden.”

Staatsen zegde hulp aan de verenigingen toe “maar zo moeilijk is het allemaal niet. Het gaat om twee A-4 tjes die maar één keer hoeven te worden ingevuld, daarna is het een kwestie van melden.” Verder is de burgemeester bereid om de termijn voor aanmelden van feesten terug te brengen naar twee weken.

Terughoudend en teleurgesteld ging de raadscommissie akkoord. “De regels zijn nou eenmaal zo opgesteld door minister Schippers en daar moeten we het mee doen”, concludeerde de SP.

Op 3 maart buigt de raad zich over het onderwerp.

 
Back To Top