De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Hoe denkt u over de toekomst van het Ambachts- en Baljuwhuis? Die vraag staat centraal bij de komende dorpsdialoog. De dorpsdialoog over het Ambachts- en Baljuwhuis is op dinsdagavond 29 oktober in de grote zaal van het Bondsgebouw in Voorschoten. De dorpsdialoog duurt van 19.30 uur tot 22.00 uur en is vrij toegankelijk. Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie en thee. Het adres is Leidseweg 100 in Voorschoten.

Lees verder...

Voor de zomer heeft het college van benw de gemeenteraad geïnformeerd over de intentie tot verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis. Hierop zijn veel reacties en vragen gekomen die zowel waren gericht aan het college als aan de gemeenteraad. In de gemeenteraad van 18 juli is met algemene stemmen een motie aangenomen om geen onomkeerbare besluiten te nemen.

Lees verder...

ok het college van B&W Voorschoten wil een betere balans tussen de hoogte van de leges en de bouwkosten bij (kleinere) bouwprojecten. In overleg met onder ander de gemeenteraad van Voorschoten, de  Ondernemersvereniging Voorschoten en de Rekenkamercommissie heeft wethouder Marcel Cramwinckel (Ruimtelijke Ordening & Financiën) een onderzoek laten uitvoeren naar de hoogte en de structuur van de huidige legestarieven voor omgevingsvergunningen in Voorschoten.

Lees verder...

De gemeente wil een sterk centrum. Het centrum dient te fungeren als kloppend hart van de samenleving met een goede balans tussen wonen, werken en genieten. Gesprekken met bewoners en ondernemers uit de Voorstraat hebben tot de conclusie geleid dat er gewerkt moet worden aan een betere balans. Daarom heeft het college van B&W de Taskforce Dorpscentrum gevraagd een plan te maken voor het herstellen van deze balans. Dit plan is door de Taskforce Dorpscentrum afgelopen maart aan alle belanghebbenden gepresenteerd. Het plan kreeg veel steun. Dit plan heeft geleid tot een pakket maatregelen dat is vastgesteld door het college.

Lees verder...

Het college van Voorschoten heeft het actieplan jeugdhulp Voorschoten 2019-2021 vastgesteld. Dit actieplan voorkomt dat kinderen onnodig in zware jeugdhulp terechtkomen door sneller hulp dichtbij huis te organiseren. Het plan zorgt er ook voor dat we meer grip op de kosten krijgen. Wethouder Nanning Mol: “Over tien jaar moeten we onze kinderen nog steeds goede ondersteuning kunnen bieden en regie hebben op de uitgaven. Uitgangspunt in het actieplan is daarom: zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig.”

Lees verder...

De Ondersteuner Jeugd en Gezin gaat huisartsen in Voorschoten helpen bij het vroegtijdig signaleren van psychische of psychosociale problemen bij kinderen van 0 tot 18 jaar. Op 4 juli ondertekenden de betrokken partijen de samenwerkingsovereenkomst. Wethouder Nanning Mol: “De samenwerking tussen de huisartsen, Rivierduinen en de gemeente verloopt heel goed. Voorschoten is een dorp van bruggenbouwers. We zijn uniek in de regio met deze extra ondersteuning voor huisartsen. Met de komst van de Ondersteuner Jeugd en Gezin geven we kinderen eerder, op maat en dichtbij huis de zorg die ze nodig hebben.”

Lees verder...

Afgelopen vrijdag 28 juni ondertekenden Margreet van Driel, wethouder Werk en Inkomen en voorzitter van de arbeidsmarktregio Zuid Holland Centraal en Corina Holla, voorzitter VNO NCW Den Haag, de Doe Agenda Zuid Holland Centraal.

De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer, UWV, vakbonden en VNO NCW West tekenden de samenwerkingsovereenkomst om zich in 2019 en 2020 gezamenlijk in te zetten om zoveel mogelijk werkzoekenden in onze regio werkfit te maken om 170 werkfitte kandidaten aan passend werk te helpen.

Lees verder...