De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Voorschotenaren hechten waarde aan schone lucht, zijn voor duurzame manieren van vervoer en willen meer groen in hun gemeente. Zij zijn positief over maatregelen om de leefomgeving te verbeteren, de mate van steun verschilt wel per maatregel. Velen willen ook hun steentje bijdragen, maar de bereidheid hiervoor verschilt per maatregel. Dit blijkt uit de online flitspeiling over het milieu in Voorschoten die in februari is gehouden.

Lees verder...

Vanaf zaterdag 11 april is het Klein Chemisch Afval op het MOC terrein aan de Koninklijke Marinelaan 21 in Voorschoten op de zaterdagen gesloten. Dit vanwege het afgenomen aantal bezoekers. En om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Het Klein Chemisch Afval blijft wel op de woensdagen geopend tussen 12.00 en 16.00 uur. 

De raadsvergadering die op 2 april niet doorging, vindt alsnog plaats op 15 april om 20.00 uur. Op de agenda van deze vergadering staat de benoeming van een wethouder. Omdat de vergadering online plaatsvindt en stemming over de benoeming van wethouders schriftelijk en geheim moet gebeuren, wordt de vergadering op 16 april om 19.30 uur online voortgezet.

Lees verder...

Dinsdag 10 maart heeft een informatieavond plaats gevonden voor bewoners rondom de herontwikkelingslocatie Jan Evertsenlaan. Tijdens de avond is gesproken over herbouw van het gezondheidscentrum en nieuwbouw appartementen. Het kerkgebouw en het huidige gezondheidscentrum moeten hiervoor plaatsmaken.

Lees verder...

Op woensdag 4 maart vond een inspirerende startbijeenkomst plaats voor het lokaal sportakkoord Voorschoten. Samen met deelnemers uit de sport, welzijn, GGD en de gemeente Voorschoten gaan we de uitdaging aan hoe we door meer samenwerking gemeenschappelijke uitdagingen beter aan kunnen pakken. Denk aan bijvoorbeeld verduurzaming, multigebruik van accommodaties en ledenaanwas. Het antwoord daarop is te vinden in het lokaal sportakkoord, dat in juni wordt gesloten.

Lees verder...

In het derde jaar van het college van VVD, D66 en Groen links, zouden we nu graag de resultaten van hun ambities willen zien. Bijvoorbeeld de ambitie om versnelling te brengen in de bestaande woningbouwplannen en een uitbreiding op het gebied van de sociale woningbouw. Hier zit heel Voorschoten op te wachten. Het tekort aan betaalbare woningen in Voorschoten is schrijnend. Met wachtlijsten van meer dan 6 jaar voor een betaalbare woning en honderden Voorschotenaren die op wachtlijsten staan, is verder onderzoek naar nut en noodzaak niet meer nodig. Wat nodig is, is actie!

Lees verder...