De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Het college van Voorschoten verwacht voor 2021 een sluitende begroting te kunnen presenteren. Dat blijkt uit de kadernota die aangeeft hoe de gemeentelijke financiën zich de komende jaren ontwikkelen. Ook voor 2024 is de begroting sluitend, maar voor 2022 en 2023 zijn aanvullende maatregelen nodig. ‘Daarover gaan we met de gemeenteraad in juli in debat. Met deze nota is een goede basis gelegd’, aldus wethouder Cramwinckel.

Lees verder...

De gemeente Voorschoten heeft de voorwaarden voor de voorgenomen verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis tot in detail uitgewerkt om de bijzondere kwaliteiten te waarborgen. Voordat de verkoop daadwerkelijk plaatsvindt, legt het college van b&w deze voorwaarden eerst voor aan de gemeenteraad in de vorm van een raadpleegbrief.

Lees verder...

De gemeente gaat de tijdelijke verkeersmaatregelen in de Voorstraat aanpassen. Dit naar aanleiding van de eerste praktijkervaringen van bewoners en ondernemers vorige week. Zo wordt de parkeerstrook aan de kant van de woningen hersteld. Dat geldt ook voor het grootste deel van de parkeerstrook aan de kant van de horeca. De bestaande blauwe of witte belijning wordt in de hele Voorstraat teruggebracht. Alle tijdelijke gele belijning wordt verwijderd. In het hele gebied is, zoals voorheen, de blauwe zone van kracht.

Lees verder...

Sinds maandag zijn de deuren van Voorschoten Voor Elkaar weer geopend voor een paar medewerkers en bezoekers. Voorschoten Voor Elkaar is inmiddels verhuisd naar de Zwaluwweg en, net als alle organisaties, heeft zij te maken met de coronaregels. Waarnemend burgemeester Charlie Aptroot en wethouder Paul de Bruijn gingen kijken hoe het hen vergaat in deze ongewone tijd.

Lees verder...

CDA Midden-Delfland maakt vandaag bekend dat Frank ten Have de opvolger wordt van Hans Horlings. Wethouder Horlings is recent overleden als gevolg van het Coronavirus. Daar waar het verdriet over het overlijden van Hans Horlings nog steeds voelbaar is, is het goed dat ten Have de vacante post van wethouder in gaat vullen. Continuïteit in het bestuur van Midden-Delfland is immers juist in deze moeilijke tijd belangrijk.

Lees verder...

De inspraakperiode voor de concept ruimtelijke strategie Bedrijventerreinen 2020-2030 is met drie weken verlengd. Belanghebbenden kunnen tot en met donderdag 21 mei 2020 reageren op de regionale strategie. Die beschrijft hoe de gemeenten een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven willen behouden met voldoende en toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Lees verder...