De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

De gemeente Voorschoten onderzoekt op dit moment hoe het beste ondersteuning kan worden gegeven aan de participatie bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Door het invullen van een korte vragenlijst kunnen inwoners en ondernemers hierover hun mening geven. Zo helpen zij bij het ontwikkelen van de spelregels en middelen en wordt het voor hen uiteindelijk gemakkelijker om aan de slag te gaan met participatie als zij een (omgevings)vergunning aanvragen.
Lees verder...

Een evenwichtige verhouding in het woningaanbod voor starters, jonge gezinnen en ouderen. Dat wordt geregeld met de nieuwe ‘Doelgroepenverordening Voorschoten 2020’, die het college van burgemeester en Wethouders van Voorschoten binnenkort aan de raad voorlegt. De verordening is een van de instrumenten die de gemeente inzet om voldoende woningen te realiseren voor elke generatie en elke portemonnee.
Lees verder...

In oktober ontving het college van Voorschoten een anonieme petitie met ruim 1000 handtekeningen met de titel ‘Fietsen in het centrum mag: Voorschoten centrum bereikbaar’. De petitie is afgeleverd bij het gemeentehuis, maar het is onduidelijk wie de initiatiefnemer is. Ook ontbreekt een toelichting. Graag komt het college in gesprek met de initiatiefnemer en/of de organisatie die deze persoon vertegenwoordigt. Daarom roepen burgemeester en wethouders de initiatiefnemer op zich te melden via het KCC (14071) of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

Lees verder...

De burgemeester en wethouders zijn gestart met een digitale ronde langs de velden. Zij hebben videogesprekken gevoerd met de Voorschotense sportverenigingen, de buurthuizen en de religieuze gemeenschappen. Later deze week volgen in elk geval de scholen en de verzorgingshuizen. Stuk voor stuk sleutelorganisaties in deze ongewone tijd. Hoe gaat het met deze organisaties tijdens de crisis? Hoe is het met hun medewerkers, vrijwilligers en achterban? En hoe kunnen de gemeente en de organisaties elkaar helpen om deze tijd door te komen?

Lees verder...

Op vrijdag 30 oktober en zaterdag 31 oktober onderzoekt de gemeente Voorschoten hoeveel voetgangers en fietsers er gebruik maken van de Schoolstraat en de Voorstraat. De gemeente gebruikt de uitkomsten van deze telling om te kijken naar een eventuele aanpassingen van het fietsverbod tijdens winkeltijden in de Schoolstraat. De telling maakt deel uit van een groter verkeersonderzoek voor het gehele centrum van Voorschoten.
Lees verder...

Op maandag 26 oktober, tijdens een bijzondere raadsvergadering, neemt Pauline Bouvy-Koene afscheid als burgemeester van Voorschoten. Dit gebeurt via een online verbinding die voor iedereen te volgen is. Vanwege maatregelen tegen het coronavirus zijn fysieke bijeenkomsten niet mogelijk. Op een ander moment, als corona dit toelaat, komt er een passend afscheid voor Voorschotenaren en andere relaties bijvoorbeeld uit de regio.

Lees verder...

Voor inwoners van Voorschoten met een kleine beurs en gebruikmakend van de WMO is het gebruik van de gemeentepolis financieel verstandig. Veel inwoners missen deze gemeentepolis nu omdat ze niet mee zijn overgestapt naar de nieuwe gemeentelijke zorgverzekeraar. SP en GroenLinks ondersteunen de gemeentelijke communicatiecampagne voor deze gemeentepolis. De Gemeentepolis is zorgverzekering en WMO abonnement inéén!

Lees verder...

Het college van B&W stelt voor om een openbare procedure te volgen om het Ambachts- en Baljuwhuis te verkopen. Randvoorwaarden zijn opgenomen om het rijksmonumentale karakter en de publieke functie te beschermen en nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken. De onderhandelingen met de huidige huurder en horecaondernemer in het pand aan de Voorstraat in Voorschoten zijn stopgezet omdat er geen raadsmeerderheid is voor verkoop op basis van slechts één gegadigde.

Lees verder...

In juli dit jaar hebben beide gemeenten de wens uitgesproken om de gemeente-specifieke opgaven centraal te stellen en meer opgavegericht te werken, om zo hun ambities te kunnen verwezenlijken. Het uitgangspunt was toen: twee eigen ambtelijke organisaties oprichten én een compacte WODV in stand laten voor ondersteunende taken. Beide gemeenten stellen deze koers nu bij.

Lees verder...