De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

In opdracht van de gemeenteraad is vorig jaar een onafhankelijke Taskforce (werkgroep) ‘zwemmen in Voorschoten’ aan de slag gegaan met het uitvoeren van een onderzoek. Deze bevindingen staan in het rapport ‘zwemmen in Voorschoten’ . Daaropvolgend besloot het gemeentebestuur een vervolgonderzoek te starten met daarin een uitwerking van verschillende scenario’s. Een Dorpsdialoog maakte onderdeel uit van dit onderzoek.

Lees verder...

In 2018 hebben 80 inwoners van Voorschoten via de gemeente weer een baan gevonden, onder andere bij Voorschotense bedrijven. Ook hebben minder mensen een beroep gedaan op de participatiewet. Een mooi resultaat voor inwoners, ondernemers en onze medewerkers, aldus wethouder Nanning Mol.

Lees verder...

Op 15 juni komt er in Voorschoten een Ondersteuner Jeugd en Gezin. Deze ondersteuner gaat huisartsen helpen bij het vroegtijdig signaleren van problemen bij kinderen van 0 tot 18 jaar. Als de huisarts problemen vermoedt of vaststelt, wordt nu vaak doorverwezen naar specialistische zorg. Wethouder Nanning Mol: ‘Met de komst van de Ondersteuner Jeugd en Gezin worden kinderen sneller en in een vertrouwde omgeving geholpen. Een belangrijke maatregel om meer grip op jeugdhulp te krijgen. Dit is gelukt dankzij een goede samenwerking tussen onze huisartsen en de gemeente.’

Lees verder...

Op dit moment onderzoekt Hans Wiegel een nieuwe coalitie voor Provinciale Staten van Zuid-Holland. Vanuit deze rol heeft het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten hem een brief geschreven waarin de zorgen over het verkeersknooppunt Lammenschansplein bij Leiden met hem worden gedeeld en gevraagd wordt om hieraan de nodige inhoudelijke aandacht te geven bij de nieuw te vormen coalitie.

Lees verder...

e gemeenten Voorschoten, Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Oegstgeest, het hoogheemraadschap van Rijnland en Dunea en Oasen hebben het integraal waterwaterketenplan (IWKp) Leidse Regio 2019-2023 opgesteld. In dit plan hebben de betrokken partijen afspraken gemaakt om zo doelmatig mogelijk samen te werken en zo kosten te besparen, de waterkwaliteit te verbeteren en wateroverlast te voorkomen. Het plan wordt vanavond in Voorschoten besproken in de commissie Wonen, Ruimte & Groen.

Lees verder...

Op woensdag 27 maart is de Schooldakrevolutie Holland Rijnland onder grote belangstelling van start gegaan. Wethouder Monique Lamers was namens Voorschoten hierbij aanwezig. Vertegenwoordigers van schoolbesturen (met ruim 130 locaties), gemeenten in de regio Holland Rijnland, Omgevingsdienst West-Holland en Stichting Schooldakrevolutie hebben de intentie uitgesproken om aan de slag te gaan met de verduurzaming van scholen in de regio.

Lees verder...

Er komt een nieuw subsidiestelsel in Voorschoten. Vanaf 1 januari 2020 subsidieert de gemeente projecten en initiatieven in plaats van verenigingen en organisaties. Deze initiatieven worden samenwerkende partners georganiseerd en komen ten goede aan de mensen in Voorschoten die het ‘t meest nodig hebben. Het college van B&W zet de subsidie in als stimulans om bij te dragen aan maatschappelijke doelen.

Lees verder...

De komende jaren komen in onze regio meer mensen wonen, vestigen zich meer bedrijven en zal de verkeersdruk toenemen. Een bruisend Voorschoten vraagt om een bruisende economie. Maar dan moeten winkels en bedrijven wel bereikbaar zijn voor consument en leverancier. Samen met de Voorschotense ondernemers en inwoners maakt wethouder Monique Lamers (verkeer) zich daarom zorgen over de werkzaamheden die verricht moeten worden bij het Lammenschansplein. Ze wil daarom provinciale aandacht voor dit belangrijke verkeersdossier.

Lees verder...