De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Aan de Leidseweg in Voorschoten staat het imposante gebouw van de Zilverfabriek. De eigenaren, de families Van Kempen en Begeer, drukten van 1858-1984 een grote stempel op de Voorschotense samenleving. Deze zilverhistorie is de rode draad in de Zilverroute (26 km vanuit Leiden /17 km rondje Voorschoten). Vrijdag openden wethouders Nanning Mol (Economische Zaken) en Monique Lamers (Landschap) samen met een aantal betrokken partners deze nieuwe fietsroute.

Lees verder...

Op 6 juni stemden de bestuurders van Holland Rijnland in met een bijdrage van € 50.000,- uit het cofinancieringsfonds Holland Rijnland voor de proeftuin ‘Cultuur om de hoek’.  Met deze proeftuin willen gemeenten jongeren binnen en buiten school met cultuur in aanraking brengen. Vooral bij jongeren voor wie dat minder vanzelfsprekend is. Een regionale projectgroep werkt het plan voor de proeftuin verder uit.

Lees verder...

De colleges binnen Holland Rijnland ondersteunen de motie die de gemeenten Leiden en Assen indienden op de Algemene Ledenvergadering van de VNG. De motie roept het Rijk op tot structurele compensatie van jeugdhulp en vergroting van de sturingsmogelijkheden hierop. Ook in Holland Rijnland hebben gemeenten flinke tekorten voor jeugdhulp, ondanks de onlangs toegezegde verruiming van het jeugdhulpbudget voor de jaren 2019, 2020 en 2021.

Lees verder...

De gemeente Voorschoten sluit aan bij de landelijke campagne Operatie Steenbreek. Onder het motto ‘Tegel eruit, plantje erin’ wil de gemeente woningeigenaren en huurders bewustmaken van de voordelen van een groene tuin. Deze vergroening is nodig om de gevolgen van de klimaat-veranderingen beter op te vangen en de afname van bijen en insecten tegen te gaan. De kick-off van Operatie Steenbreek Voorschoten vond plaats in de tuin van een enthousiaste inwoonster, Inez Milot.

Lees verder...

In opdracht van de gemeenteraad is vorig jaar een onafhankelijke Taskforce (werkgroep) ‘zwemmen in Voorschoten’ aan de slag gegaan met het uitvoeren van een onderzoek. Deze bevindingen staan in het rapport ‘zwemmen in Voorschoten’ . Daaropvolgend besloot het gemeentebestuur een vervolgonderzoek te starten met daarin een uitwerking van verschillende scenario’s. Een Dorpsdialoog maakte onderdeel uit van dit onderzoek.

Lees verder...

In 2018 hebben 80 inwoners van Voorschoten via de gemeente weer een baan gevonden, onder andere bij Voorschotense bedrijven. Ook hebben minder mensen een beroep gedaan op de participatiewet. Een mooi resultaat voor inwoners, ondernemers en onze medewerkers, aldus wethouder Nanning Mol.

Lees verder...

Op 15 juni komt er in Voorschoten een Ondersteuner Jeugd en Gezin. Deze ondersteuner gaat huisartsen helpen bij het vroegtijdig signaleren van problemen bij kinderen van 0 tot 18 jaar. Als de huisarts problemen vermoedt of vaststelt, wordt nu vaak doorverwezen naar specialistische zorg. Wethouder Nanning Mol: ‘Met de komst van de Ondersteuner Jeugd en Gezin worden kinderen sneller en in een vertrouwde omgeving geholpen. Een belangrijke maatregel om meer grip op jeugdhulp te krijgen. Dit is gelukt dankzij een goede samenwerking tussen onze huisartsen en de gemeente.’

Lees verder...

Op dit moment onderzoekt Hans Wiegel een nieuwe coalitie voor Provinciale Staten van Zuid-Holland. Vanuit deze rol heeft het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten hem een brief geschreven waarin de zorgen over het verkeersknooppunt Lammenschansplein bij Leiden met hem worden gedeeld en gevraagd wordt om hieraan de nodige inhoudelijke aandacht te geven bij de nieuw te vormen coalitie.

Lees verder...

e gemeenten Voorschoten, Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Oegstgeest, het hoogheemraadschap van Rijnland en Dunea en Oasen hebben het integraal waterwaterketenplan (IWKp) Leidse Regio 2019-2023 opgesteld. In dit plan hebben de betrokken partijen afspraken gemaakt om zo doelmatig mogelijk samen te werken en zo kosten te besparen, de waterkwaliteit te verbeteren en wateroverlast te voorkomen. Het plan wordt vanavond in Voorschoten besproken in de commissie Wonen, Ruimte & Groen.

Lees verder...

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit.

Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft.

Steun jij ons tijdens corona? Lees verder....