De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Het college van Voorschoten heeft het actieplan jeugdhulp Voorschoten 2019-2021 vastgesteld. Dit actieplan voorkomt dat kinderen onnodig in zware jeugdhulp terechtkomen door sneller hulp dichtbij huis te organiseren. Het plan zorgt er ook voor dat we meer grip op de kosten krijgen. Wethouder Nanning Mol: “Over tien jaar moeten we onze kinderen nog steeds goede ondersteuning kunnen bieden en regie hebben op de uitgaven. Uitgangspunt in het actieplan is daarom: zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig.”

Lees verder...

De Ondersteuner Jeugd en Gezin gaat huisartsen in Voorschoten helpen bij het vroegtijdig signaleren van psychische of psychosociale problemen bij kinderen van 0 tot 18 jaar. Op 4 juli ondertekenden de betrokken partijen de samenwerkingsovereenkomst. Wethouder Nanning Mol: “De samenwerking tussen de huisartsen, Rivierduinen en de gemeente verloopt heel goed. Voorschoten is een dorp van bruggenbouwers. We zijn uniek in de regio met deze extra ondersteuning voor huisartsen. Met de komst van de Ondersteuner Jeugd en Gezin geven we kinderen eerder, op maat en dichtbij huis de zorg die ze nodig hebben.”

Lees verder...

Afgelopen vrijdag 28 juni ondertekenden Margreet van Driel, wethouder Werk en Inkomen en voorzitter van de arbeidsmarktregio Zuid Holland Centraal en Corina Holla, voorzitter VNO NCW Den Haag, de Doe Agenda Zuid Holland Centraal.

De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer, UWV, vakbonden en VNO NCW West tekenden de samenwerkingsovereenkomst om zich in 2019 en 2020 gezamenlijk in te zetten om zoveel mogelijk werkzoekenden in onze regio werkfit te maken om 170 werkfitte kandidaten aan passend werk te helpen.

Lees verder...

Het college van burgemeester en wethouders (BenW) staat samen met de gemeenteraad voor grote financieel-maatschappelijke uitdagingen. De kadernota 2020 is in concept opgesteld; een belangrijk beleidsstuk van de gemeente Voorschoten. Daarin staat aangegeven welke langjarige plannen er zijn en hoe die betaald worden. De kadernota vormt daarmee de basis voor de begroting 2020, die eind dit jaar vastgesteld wordt.

Lees verder...

Woensdag 19 juni in het gemeentekantoor van Wassenaar: ruim vijftig inwoners, raadsleden en zorgprofessionals denken mee over de toekomst van de gezondheidszorg in Wassenaar en Voorschoten. “Nu de gezondheidszorg anders wordt georganiseerd is preventie steeds belangrijker. Hier ligt een belangrijke rol voor de gemeentes,” aldus wethouders Inge Zweerts de Jong en Nanning Mol.

Lees verder...

Donderdag 13 juni is door de gemeenteraad van Voorschoten de jaarrekening 2018 vastgesteld. De gemeente boekte over 2018 een positief resultaat van bijna 1,9 miljoen euro, vooral door eenmalige inkomsten, zoals de verkoop van panden. Als die inkomsten worden weglaten, resteert er een overschot van bijna 200.000 euro. “We zijn blij met dit positieve resultaat, maar rekenen ons zeker niet rijk”, aldus GroenLinks-raadslid Albert Deuzeman. “Er komen nog moeilijke beslissingen aan en daar lig ik wel eens wakker van.”

Lees verder...

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit.

Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft.

Steun jij ons tijdens corona? Lees verder....