De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Voorschoten - “GroenLinks sprong verheugd op toen de fractie de uitwerking van het coalitieprogramma van VVD, ONS en CDA las. Voorschoten streeft op termijn naar CO2-neutraliteit, dus niet bijdragen aan klimaatverandering, en zet al snel grote stappen”, schrijft fractievoorzitter GroenLinks Monique Lamers. Maar het bleek anders.

Lees verder...

Voorschoten - De gemeente Voorschoten is tevreden dat de RijnlandRoute in Voorschoten als geboorde tunnel wordt aangelegd maar heeft nog wel wat verbeterpunten. Onder andere meer aandacht voor negatieve gevolgen op het gebied van geluid en lucht en een verdiepte aanleg van het knooppunt bij de A4. Een nieuwe zienswijze is bij de Provincie ingediend.

Lees verder...

Foto | gemeente Voorschoten

Voorschoten - Onder leiding van burgemeester Jeroen Staatsen zijn de nieuwe colleges van B&W uit de Leidse Regiogemeenten voor het eerst bijeengekomen. In Leiden, Zoeterwoude, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten zijn inmiddels de coalitieakkoorden vastgesteld en de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Kasteel Duivenvoorde vormde de historische achtergrond voor deze eerste bestuurlijke kennismaking.

Lees verder...

Oud ambassadeur Karel de Beer (l) en burgemeester Jeroen Staatsen gaan het dna van Voorschoten in kaart brengen.

Voorschoten – Hoe moet Voorschoten er in 2025 uit zien? Wat moet er blijven, wat kan er anders? Met die vragen gaan burgemeester Staatsen en oud-ambassadeur Karel de Beer de boer op. In onder meer 16 sessies praten ze met verschillende actieve inwoners uit diverse geledingen van de Voorschotense gemeenschap. Uiteraard mag iedereen meedenken en meepraten. “We ontrafelen het Voorschotense DNA zodat we ons kunnen voorbereiden op de toekomst.”

Lees verder...

Vlnr Sabine Verschoor, Bert Doorn, burgemeester Jan Hoekema, Inge Zweerts de Jong en Leo Maat

Voorschoten – Oud raadslid en oud fractievoorzitter van GroenLinks Voorschoten Leo Maat, is kandidaat wethouder in Wassenaar. Dat is vanmorgen bekend gemaakt. Maat vertrok een kleine zes jaar geleden als wethouder naar Leiderdorp maar werd daar niet herbenoemd. Nu wacht hem dus een functie in Wassenaar.[PPD_PAYTOREADMORE]

Lees verder...

Voorschoten - Het Voorschotense college kijkt met voldoening terug in de jaarrekening over de afgelopen vier jaar. Het grootste deel van het collegeprogramma is verwezenlijkt. Voorschoten sluit het boekjaar 2013 af met een saldo van €523.474, - positief (waarvan € 0,5 mln bestaat uit een correctie op de zogeheten startersleningen).

Lees verder...

Voorschoten - Hij was er maar een half jaar maar heeft zijn sporen verdiend. Wethouder Bart de Beer volgde vorig jaar november aftredend wethouder Blommers op. Vanaf het begin heeft hij aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn en donderdagavond nam de raad afscheid van hem.

Lees verder...

Burgemeester Staatsen feliciteert de twee nieuwe raadsleden

Voorschoten - Na de beëdiging van de wethouders woensdagavond, kwamen er bij ONS en de VVD twee plaatsen vrij. Die werden direct ingevuld. Voor de VVD zit André In 't Veen in de raad en voor ONS Voorschoten is dat Ans Schrijver.

Voorschoten – Maar liefst 3,5 uur vergaderde de Voorschotense gemeenteraad woensdagavond 14 mei over het coalitie-akkoord tussen VVD, ONS en CDA. Het akkoord werd aangenomen maar dat ging niet zonder slag of stoot. De oppositie had veel kritiek. Zo vroeg de SP zich af waar de financiële onderbouwing in het akkoord was opgenomen, ofwel: hoe duur zijn de plannen en hoe wordt het betaald? Het bleek er niet te zijn. “Dat wil ik wel weten voordat ik er mee in stem”, zei Eric Maassen. “Ik ben toch zeker Sinterklaas niet!”

Lees verder...

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit.

Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft.

Steun jij ons tijdens corona? Lees verder....