De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Voorschoten - Helemaal gerust zijn ze er nog niet op, maar de buurtbewoners die zich hebben gestort op het behoud van hun speelveld aan de van der Waalslaan, hebben hun eerste succesje binnen. De burgemeester en wethouders hebben, naar aanleiding van de ontstane commotie, besloten om de startnotitie waarin het speelveld moest wijken voor bouw terug te trekken. Beloofd is om in het vervolg beter te overleggen met de bewoners. (ingezonden brief)

Lees verder...

Voorschoten – Het Voorschotense college kreeg vanavond een flinke tik om de oren van álle partijen in de raadscommissie Burger en Bestuur. Terug naar de tekentafel en een nieuw plan maken voor het afstoten van de leegstaande panden, was het advies. En dat is precies wat het college gaat doen want het trok abrupt de plannen in.

Lees verder...

Leidschendam/Voorburg - De gemeente Leidschendam-Voorburg wil dat de plannen voor de Rijnlandroute en de verbreding van de A4 alsnog worden aangepast. Rijk en provincie hebben in het voortraject niet gehandeld naar de geest van de Crisis- en Herstelwet; er is geen overleg geweest zoals de wetgever heeft bedoeld. Het college gaat bij de Raad van State in beroep tegen het Provinciaal Inpassingsplan Rijnlandroute en de tracébesluiten Rijnlandroute – A4 en Verbreding A4 tussen Vlietland en de N14.

Lees verder...

Voorschoten - Na bestuurlijk overleg tussen de gemeente Voorschoten en de gemeente Leiden is afgesproken dat het Leidse college het bevoegd gezag krijgt over de aanleg van de RijnlandRoute. De weg ligt weliswaar voor het grootste deel onder Voorschoten maar de in- en uitgangen van de tunnel zijn op Leids grondgebied. Afgesproken is dat besluiten worden genomen na overleg met Voorschoten. Dat meldt de gemeente Voorschoten.

Lees verder...

Regio - Op woensdag 18 maart zijn de verkiezingen van Provinciale Staten. Dan mogen alle inwoners van Zuid-Holland van 18 jaar en ouder met Nederlandse nationaliteit naar de stembus om het nieuwe ‘parlement’ van de provincie te kiezen. Op de website van de Provincie is nu een stemwijzer actief.

Lees verder...

Voorschoten – Een sluitende begroting en vrijwel geen lastenverzwaring voor de inwoners. Dat presenteerde het college in november. Hoe anders is de realiteit. Nauwelijks een maand later werd al verteld dat de OZB met 6% gaat stijgen en nu staat de rioolheffing ter discussie. Die gaat flink omhoog, te beginnen in 2016. En dat kan zo’n € 175,- per jaar per gezin meer gaan kosten.

Lees verder...

Voorschoten - De gemeente gaat dit jaar nog maar twee keer onkruid weghalen in de wijken. Daardoor komt de beeldkwaliteit op sommige plaatsen onder niveau maar dat neemt het college voor lief. Drie keer verwijderen kost namelijk te veel geld.

Lees verder...

Voorschoten - De motie van GroenLinks voor vuurwerkvrije zones en wellicht één grote vuurwerkshow is donderdagavond in de raad verworpen. Hoe sympathiek de motie ook is, alleen GroenLinks, D66 en SP stemden voor. Toch is de show nog niet van de baan, ook het college komt op termijn met een voorstel. De discussie gaat dus nog door.

Lees verder...

Zoiets heeft burgemeester Staatsen in gedachten maar dan bij de blauwe brug of zo??

Voorschoten – Als het aan burgemeester Staatsen ligt wordt Voorschoten tijdens de jaarwisseling ‘Sidney aan de Vliet’. Een grote vuurwerkshow waar een groot deel van de inwoners naar komt kijken. Het geld is er nog niet en ook de locatie is nog niet bekend. Dat meldde de burgemeester donderdagavond in de raadscommissie Burger & Bestuur naar aanleiding van de motie van GroenLinks.

Lees verder...