De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Dinsdag 10 maart heeft een informatieavond plaats gevonden voor bewoners rondom de herontwikkelingslocatie Jan Evertsenlaan. Tijdens de avond is gesproken over herbouw van het gezondheidscentrum en nieuwbouw appartementen. Het kerkgebouw en het huidige gezondheidscentrum moeten hiervoor plaatsmaken.

Lees verder...

Op woensdag 4 maart vond een inspirerende startbijeenkomst plaats voor het lokaal sportakkoord Voorschoten. Samen met deelnemers uit de sport, welzijn, GGD en de gemeente Voorschoten gaan we de uitdaging aan hoe we door meer samenwerking gemeenschappelijke uitdagingen beter aan kunnen pakken. Denk aan bijvoorbeeld verduurzaming, multigebruik van accommodaties en ledenaanwas. Het antwoord daarop is te vinden in het lokaal sportakkoord, dat in juni wordt gesloten.

Lees verder...

In het derde jaar van het college van VVD, D66 en Groen links, zouden we nu graag de resultaten van hun ambities willen zien. Bijvoorbeeld de ambitie om versnelling te brengen in de bestaande woningbouwplannen en een uitbreiding op het gebied van de sociale woningbouw. Hier zit heel Voorschoten op te wachten. Het tekort aan betaalbare woningen in Voorschoten is schrijnend. Met wachtlijsten van meer dan 6 jaar voor een betaalbare woning en honderden Voorschotenaren die op wachtlijsten staan, is verder onderzoek naar nut en noodzaak niet meer nodig. Wat nodig is, is actie!

Lees verder...

Afgelopen week brachten vertegenwoordigers van de regiegroep Wonen, de vereniging Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten en de gemeente Voorschoten een bezoek aan de Green Village op de campus van de TU Delft. De Green Village is een proeftuin, waar duurzame innovaties op het terrein van wonen, energie en mobiliteit worden getest in een openluchtlaboratorium. In het ‘living lab’ wordt gewerkt en gewoond door onderzoekers en studenten.

Lees verder...

Deze week leverde gemeente Voorschoten de resultaten van een meting naar de ontwikkeling van toerisme en recreatie in Voorschoten op. Een belangrijke uitkomst is dat de toeristische bestedingen in 2 jaar tijd zijn gestegen met € 1,5 miljoen. Dat is een stijging van maar liefst 8%. Het gaat om bestedingen waarmee de kwaliteit van voorzieningen, cultuur en natuur kan worden versterkt. De werkgelegenheid in de toeristische en recreatieve sector steeg met 5%.

Lees verder...

Afgelopen week sprak wethouder Monique Lamers, namens het college van Voorschoten, in bij de Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu van de Provincie Zuid-Holland. Daar pleitte zij voor het plaatsen van een geluidscherm langs de A4 ter hoogte van Leidschendam-Voorburg en Voorschoten. Daarnaast riep zij op tot aanvullend onderzoek naar de waterkwaliteit van de Meeslouwerplas.

Lees verder...

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit.

Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft.

Steun jij ons tijdens corona? Lees verder....