De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Iedereen is weer welkom in de bibliotheek om te komen lezen, werken of studeren en zaken te regelen op de publiekscomputers. Natuurlijk gaat dit wel nog gepaard met de nodige regels. Interim burgemeester Charlie Aptroot en wethouder Paul de Bruijn gingen op bezoek om te horen hoe het de bibliotheek, haar medewerkers en vrijwilligers is vergaan de afgelopen tijd.

Lees verder...

Het helpt om over zelfmoord te praten en het helpt dus ook om er naar te vragen. Het liefst zo snel mogelijk, voordat iemand het gevoel heeft helemaal klem te zitten. Dat betekent signalen van stress, kwetsbaarheid en wanhoop leren herkennen, leren om dat bespreekbaar te maken en leren om op de juiste manier naar de juiste plek door te verwijzen als dat nodig is. Op 6 juli presenteren de gemeenten hun aanpak om zelfmoord te voorkomen aan 113 Zelfmoordpreventie.

Lees verder...

Om beter aan te sluiten bij de lokale ontwikkelingen en behoeften van de gemeenten Wassenaar en Voorschoten, hebben de twee colleges besloten om de gemeentespecifieke taken onder te brengen bij de gemeenten en de reguliere taken bij de WODV als goed functionerende ondersteunende serviceorganisatie. We kijken terug op zeven succesvolle jaren waarin veel goede resultaten zijn geboekt: door de samenwerking is voor een aantal taken goede kwaliteit, continuïteit en lagere kosten bereikt.

Lees verder...

Het college van Voorschoten verwacht voor 2021 een sluitende begroting te kunnen presenteren. Dat blijkt uit de kadernota die aangeeft hoe de gemeentelijke financiën zich de komende jaren ontwikkelen. Ook voor 2024 is de begroting sluitend, maar voor 2022 en 2023 zijn aanvullende maatregelen nodig. ‘Daarover gaan we met de gemeenteraad in juli in debat. Met deze nota is een goede basis gelegd’, aldus wethouder Cramwinckel.

Lees verder...

De gemeente Voorschoten heeft de voorwaarden voor de voorgenomen verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis tot in detail uitgewerkt om de bijzondere kwaliteiten te waarborgen. Voordat de verkoop daadwerkelijk plaatsvindt, legt het college van b&w deze voorwaarden eerst voor aan de gemeenteraad in de vorm van een raadpleegbrief.

Lees verder...

De gemeente gaat de tijdelijke verkeersmaatregelen in de Voorstraat aanpassen. Dit naar aanleiding van de eerste praktijkervaringen van bewoners en ondernemers vorige week. Zo wordt de parkeerstrook aan de kant van de woningen hersteld. Dat geldt ook voor het grootste deel van de parkeerstrook aan de kant van de horeca. De bestaande blauwe of witte belijning wordt in de hele Voorstraat teruggebracht. Alle tijdelijke gele belijning wordt verwijderd. In het hele gebied is, zoals voorheen, de blauwe zone van kracht.

Lees verder...

Sinds maandag zijn de deuren van Voorschoten Voor Elkaar weer geopend voor een paar medewerkers en bezoekers. Voorschoten Voor Elkaar is inmiddels verhuisd naar de Zwaluwweg en, net als alle organisaties, heeft zij te maken met de coronaregels. Waarnemend burgemeester Charlie Aptroot en wethouder Paul de Bruijn gingen kijken hoe het hen vergaat in deze ongewone tijd.

Lees verder...

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit.

Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft.

Steun jij ons tijdens corona? Lees verder....