De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Op uitnodiging van de gemeente Voorschoten hebben de voltallige colleges van burgemeester en wethouders van Voorschoten en Leiden een werkbezoek gebracht aan de senior school van The  British school of the Netherlands. Beide delegaties kwamen op de fiets waar zij door de school zijn rondgeleid door headteacher Paul Topping en Community Manager Ian Laycock.

Lees verder...

Vanochtend opende burgemeester Pauline Bouvy de eerste les van Democracity in de raadszaal van het gemeentehuis. Met het educatieve doe-programma van Prodemos Democracity zetten kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs hun eerste stappen in het gemeentehuis en maken ze kennis met democratische besluitvorming.

Lees verder...

Op woensdag 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en voor de Waterschappen van Rijnland en Delfland, en op donderdag 23 mei 2019 de verkiezing voor het Europees Parlement. Al jaren kunnen we rekenen op een vaste groep die zich beschikbaar stelt tijdens de verkiezingen, we zijn echter op zoek naar nieuwe leden.

Lees verder...

De gemeenteraad van Voorschoten wil dat er een pardonregeling komt voor kinderen die meer dan vijf jaar in Nederland wonen. Dat bleek tijdens de gemeenteraadsvergadering van 13 december, waarin met grote meerderheid een motie daarover werd aangenomen. De motie was een initiatief van D66 en werd mede ingediend door GroenLinks, SP, CDA en PvdA.

Lees verder...

Niet naar school op je verjaardag omdat er geen geld is voor een traktatie of stoppen met voetbal omdat de contributie niet meer betaald kan worden. Het gebeurt ook in Voorschoten. Met nieuw minimabeleid wil het college inzetten op minder kinderen in armoede. Onderzoek laat zien dat het vooral voor minimagezinnen met kinderen lastig is om rond te komen, ook al maken zij gebruik van alle bestaande minimaregelingen. Daar wil de gemeente verandering in brengen door binnen bestaand budget te kijken naar een betere verdeling van het geld. Het nieuwe beleid gaat in per 1 januari 2019.

Lees verder...

Vanaf 2021 worden alle gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dat geldt ook voor Voorschoten. Inwoners die dakloos raken of een psychiatrische aandoening hebben gaan we zelf opvangen opgevangen. Nu worden deze inwoners deels in de gemeente Leiden opgevangen. Wethouder Nanning Mol (Gezondheidszorg) tekende namens Voorschoten het regioconvenant ‘maatschappelijke opvang’ om deze nieuwe taken in de hele regio Holland Rijnland gezamenlijk goed te organiseren. In het convenant zijn afspraken gemaakt over de manier van opvang, geld en de verantwoordelijkheden. Ook wordt een investeringsfonds in het leven te roepen. Dit fonds is bedoeld om plannen die gemeenten uit de regio hebben op het gebied van maatschappelijke opvang te betalen.

Lees verder...

De gemeente Voorschoten vervangt in week 48, 49 en 50 de bovengrondse afvalcontainers in een groot deel van Voorschoten. De containers voor restafval worden vervangen door ondergrondse containers. Daarnaast wordt een nieuwe container voor het GFT-afval geplaatst. De werkzaamheden daartoe zijn inmiddels in volle gang. Beide containers zijn alleen nog maar te openen door flatbewoners door middel van een toegangspas.

Lees verder...

Het oude minimabeleid van de gemeente Voorschoten loopt dit jaar af. Voor de nieuwe periode heeft de gemeente een voorstel ontwikkeld dat op 1 januari 2019 in werking treedt. Wethouder Nanning Mol: ’Met het nieuwe minimabeleid willen we zoveel als mogelijk inwoners die dit nodig hebben, financieel ondersteunen en mee te laten doen in de samenleving. Ons doel is dat minimabeleid helpt tot meedoen aan de samenleving en ook ondersteunt bij bijvoorbeeld de ontwikkeling van kinderen uit minimagezinnen.’

Lees verder...

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het versterken van de landschappelijke kwaliteit in de Duivenvoordecorridor. Grootschalige glastuinbouw maakte plaats voor een open landschap. In de raadsvergadering van 15 november stemde de gemeenteraad in met het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van Noortveer, het gebied gelegen ten zuiden van de Kniplaan.

Lees verder...

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit.

Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft.

Steun jij ons tijdens corona? Lees verder....