De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Op woensdag 27 maart is de Schooldakrevolutie Holland Rijnland onder grote belangstelling van start gegaan. Wethouder Monique Lamers was namens Voorschoten hierbij aanwezig. Vertegenwoordigers van schoolbesturen (met ruim 130 locaties), gemeenten in de regio Holland Rijnland, Omgevingsdienst West-Holland en Stichting Schooldakrevolutie hebben de intentie uitgesproken om aan de slag te gaan met de verduurzaming van scholen in de regio.

Lees verder...

Er komt een nieuw subsidiestelsel in Voorschoten. Vanaf 1 januari 2020 subsidieert de gemeente projecten en initiatieven in plaats van verenigingen en organisaties. Deze initiatieven worden samenwerkende partners georganiseerd en komen ten goede aan de mensen in Voorschoten die het ‘t meest nodig hebben. Het college van B&W zet de subsidie in als stimulans om bij te dragen aan maatschappelijke doelen.

Lees verder...

De komende jaren komen in onze regio meer mensen wonen, vestigen zich meer bedrijven en zal de verkeersdruk toenemen. Een bruisend Voorschoten vraagt om een bruisende economie. Maar dan moeten winkels en bedrijven wel bereikbaar zijn voor consument en leverancier. Samen met de Voorschotense ondernemers en inwoners maakt wethouder Monique Lamers (verkeer) zich daarom zorgen over de werkzaamheden die verricht moeten worden bij het Lammenschansplein. Ze wil daarom provinciale aandacht voor dit belangrijke verkeersdossier.

Lees verder...

De gemeente Voorschoten heeft vragen ontvangen van inwoners over het vervangen van de grijze minicontainers bij de laagbouw woningen. De oude grijze containers worden vervangen door nieuwe containers die voorzien zijn van een chipsysteem. Inwoners maken zich met name zorgen over hun privacy en vragen zich af of het chippen van de containers leidt tot het invoeren van een betalingssysteem per kilogram of per lediging.

Lees verder...

De gemeente Voorschoten gaat het aantal woningen uitbreiden, onder andere voor jongeren. Ook wil de gemeente levensloopbestendig bouwen stimuleren. De gemeente gaat dat duurzaam doen. De balans tussen een groene inrichting en woningen staat daarbij voorop. Uitgangspunt is een energieneutrale woningvoorraad in 2030. Dat staat in de ‘Actualisatie Woonvisie 2019 – 2022’, die het college onlangs heeft vastgesteld.

Lees verder...

Binnen enkele weken worden alle grijze minicontainer in Voorschoten vervangen door een nieuw, duurzaam vervaardigd exemplaar met chip. De oude containers voor restafval worden daarna ingenomen. De bewoners van de laagbouw die een minicontainer hebben, krijgen hierover binnenkort een brief in de bus. Hierin staat de procedure beschreven voor het afleveren van de nieuwe container en het innemen van de oude container voor restafval door de gemeente.

Lees verder...

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit.

Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft.

Steun jij ons tijdens corona? Lees verder....