Voorschoten – Welzijnsorganisatie Voor Elkaar moet haar voormalig directeur Twanneke Nijhuis € 75.000,- schadevergoeding betalen. Dat heeft de rechter bepaald, meldt het Leidsch Dagblad. Het arbeidscontract met Nijhuis wordt per 1 juli 2016 officieel ontbonden. Volgens het bestuur van de welzijnsorganisatie functioneerde Nijhuis niet maar de rechter achtte dat niet bewezen.

Nijhuis was nog met ziekteverlof toen ze begin januari van dit jaar werd ontslagen. Diezelfde dag werden medewerkers en samenwerkingspartners geïnformeerd over het ontslag. De kantonrechter verweet het bestuur hier ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’, aldus de krant.

Twanneke Nijhuis was bijna 20 jaar in dienst van voorheen Stichting Welzijn Ouderen. Sinds 2014 heet de organisatie Voor Elkaar. Haar werk is inmiddels overgenomen door een interim-directeur.

Onlangs bleek uit onderzoek door Radar Advies dat de overgang van de zorgtaken door de gemeente in Voorschoten nog niet goed is verlopen. Er is nog veel werk te verzetten om het sociaal domein op orde te krijgen. Zowel door de gemeente als door Voor Elkaar. De organisatie moet professioneler worden en betere samenwerking zoeken met andere organisaties en vrijwilligers. De rolverdeling tussen bestuur en directeur in de samenwerking en binnen de eigen organisatie is ook voor verbetering vatbaar. En er moet duidelijkheid komen over taken en regie in de toegankelijkheid van het sociaal domein. Er zijn inmiddels gesprekken tussen bestuur en gemeente over verbeterpunten, schrijven burgemeester en wethouders aan de raad.

Voor Twanneke Nijhuis komt deze ontwikkeling te laat. Tijdens de rechtszitting wees ze op het feit dat ze nooit een onderbouwing voor haar ontslag heeft gehad. Ook verwees naar haar grote draagvlak onder de medewerkers en de samenwerkingspartners.

De rechter was het met haar eens volgens de krant. Er is Nijhuis ook onvoldoende gelegenheid geboden om haar ‘disfunctioneren’ te verbeteren. Omdat Voor Elkaar in moeilijke omstandigheden verkeert, waarbij eensgezindheid tussen bestuur en directeur hard nodig is, heeft de rechter toch besloten de arbeidsovereenkomst te ontbinden. 

Bron: Leidsch Dagblad

 

 
Back To Top