De gemeente heeft aangifte gedaan van de vernieling van het teerveldje. Burgemeester Staatsen is teleurgesteld.

Voorschoten - Hij was initiatiefnemer tot het opknappen van het teerveldje om de jeugd een plek te geven. Nu is het vernield en dat is ook zuur voor burgemeester Jeroen Staatsen. De gemeente heeft bij de politie aangifte gedaan van de moedwillige vernielingen.   

"Ik vind het teleurstellend dat er mensen zijn die het nodig vinden om de hangplek van jongeren te moeten vernielen. Inmiddels weten we door onderzoek dat het dak niet zomaar naar beneden is gekomen. Eerst werd nog gedacht dat de schade veroorzaakt zou zijn door een ongelukkige botsing met een kermiswagen. Maar daar is geen sprake van. Het is moedwillig gesloopt.

En het zure is dat, met mij, ook veel Voorschotense jongeren teleurgesteld zijn over de vernieling. Jongerenwerk Voorschoten ontving de afgelopen dagen veel appjes van hangjongeren die enorm baalden dat ‘hun’ plek is gesloopt. We weten niet wie de daders zijn maar we hebben aangifte gedaan bij de politie.

Mochten er getuigen zijn dan roep ik mensen op dit te melden bij de politie. Op de dader(s) zullen we als gemeente de kosten verhalen."

 
Back To Top