Kasteelbeheerder Arend Slot kreeg vanmiddag een Koninklijke Onderscheiding. Foto | René Zoetemerlk

Voorschoten - Arend Slot, beheerder van Kasteel Duivenvoorde, heeft vanmiddag uit handen van burgemeester Jeroen Staatsen een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Slot is 25 jaar kasteelbeheerder van het Kasteel. Vanmiddag was er een feestelijke receptie.


Arends Slot is sinds 1991 verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het terrein van pachters, evenementenplanning, schoonmaak en onderhoud van Kasteel Duivenvoorde. Daarnaast initieert hij zelf evenementen en bijeenkomsten om het kasteel onder de aandacht te brengen.

Na de pensionering van de jachtopziener nam hij tevens de veiligheidstaak op zich, welke niet zonder gevaar is. Tevens initieerde hij het Kasteel managers Overleg (KMO) in Nederland ter bevordering van kennisuitwisseling en –overdracht. Daarnaast coördineert hij de vrijwilligerswerkzaamheden en bezoekt hij zieke vrijwilligers.

Verder ondersteunt hij de transfer van mindervalide bezoekers van en naar het openbaar vervoer. Bovendien maakt hij de buitenhuwelijken op het kasteel mogelijk en ondersteunt hij bruidsparen bij de huwelijksplanning en –voorbereiding. Ook ontplooide/ontplooit hij de volgende activiteiten :

• Organisator van vrijwilligersevenementen (125 medewerkers). Arend Slot organiseert bijeenkomsten, excursies en feestavonden voor de medewerkers en vrijwilligers.
• Hij is initiatiefnemer en organisator van een benefietconcert voor de Stichting Samen Ontspannen, dit concert kwam ten goede aan de stichting (bied wintersportvakanties aan voor mensen met een beperking). Arend Slot was actief op het terrein van fondsenwerving en pr, tevens verzorgde hij de facilitaire ondersteuning.
• Hij was initiatiefnemer en organisator van een benefietconcert voor het project “future for kids”. Dit jongeren project zamelt geld in voor de bouw van scholen in Uganda.
• In 1985 was Arend Slot initiator en organisator van de sponsorloop voor de zorginstelling Esdége-Reigersdaal.
• In 1992 was hij vrijwilliger bij Roparun. Hij begeleidde de lopers tijdens de eerste editie van Roparun en was actief in de fondsenwerving.
• In 1994 organiseerde hij een sponsorloop tijdens de Marathon van Rotterdam ten behoeve van de restauratie van de Gevers Deijnootschool te Voorschoten.
• Van 1998 tot 2002 was hij vrijwilliger bij de Oudheidskamer Voorschoten, thans het Historisch Museum Voorschoten. Hij verzorgde de inrichting van tentoonstellingen.
• Vanaf 2009 is de heer Slot vrijwilliger bij het Paracentrum Eelde Hoogeveen. Hij is actief bij het onderhoud van het gebouw en draait bardiensten.
• Vanaf 2001 is de heer Slot vrijwillig skileraar bij de Stichting Samen Ontspannen.
• Daarnaast was hij nog vrijwillig volleybalscheidsrechter, jeugdatletiekcoach, jurylid bij de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, rugbytrainer en boksleraar bij de Nederlandse Boksbond.

 

 
Back To Top