Voorschoten - De eerste fase van de rioolwerkzaamheden in Vlietwijk is afgerond.  Woensdag 23 maart hebben medewerkers van ingenieursbureau Grontmij en aannemer Verhoef het resultaat gepresenteerd aan wethouder Bianca Bremer en bewoners van Vlietwijk. Dat meldt de gemeente.

De riolering van Molenlaan tot Raadhuislaan is compleet vervangen door een nieuw, gescheiden rioolstelsel. Het regenwater en het huishoudelijk afvalwater worden voortaan apart geloosd. Het regenwater komt weer terug in de sloten in de directe omgeving. Wethouder Bremer: ‘Met het gescheiden rioolstelsel dragen we bij aan een duurzame waterhuishouding in Vlietwijk. Als straks de straten ook zijn opgeknapt, kan Vlietwijk weer jaren mee.’

Definitieve inrichting na rustperiode
Over enkele maanden krijgen de straten in dit deel van Vlietwijk ook een nieuwe inrichting. De bodem van Vlietwijk bestaat uit veen en dat klinkt snel in. De nieuwe riolering en de bodem krijgen daarom een periode van minimaal een half jaar om te rusten. Na deze rustperiode legt de aannemer de definitieve inrichting aan.

Aanbesteding voor fase 2
Omdat het riool in heel Vlietwijk erg verouderd is, pakt de gemeente het riool en de openbare ruimte van de wijk tegelijkertijd aan. De andere delen van Vlietwijk worden opgeknapt in de tweede fase van het project. Op dit moment is de aanbestedingsprocedure voor deze fase in volle gang. Half mei is bekend welke aannemer dit werk gaat uitvoeren. Eind 2017 zijn alle werkzaamheden in Vlietwijk klaar.

 
Back To Top