Politiek Voorschoten Lokaal

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Afgelopen donderdag heeft de commissie van de gemeenteraad groen licht gegeven (hamerstuk) voor de ontwikkeling van het landgoed Berestijn. Het bestemmingsplan en de daaraan gekoppelde bouwvergunning omvat een hoofdgebouw dat wordt omgebouwd tot 12 zorgwoningen voor dementerende patiënten en drie luxe appartementencomplexen. Tevens wordt het park ingericht als openbaar toegankelijk park voor de hele gemeenschap.

Het landgoed Beresteijn wordt ontwikkeld voor bewoners uit het hogere welstandssegment, maar het park blijft open voor iedereen, zodat het resultaat er mag wezen.
Voorschoten moest bijna 20 jaar tegen het verval van dit landgoed aankijken.

Maar nu ligt er eindelijk een bestemmingsplan dat er mag zijn.

Het is wel jammer dat er geen woningen komen voor starters met een kleine beurs, want daar is de grootste behoefte aan in Voorschoten. Maar dat is het gevolg van eerdere afspraken en besluiten.
Op verzoek van Voorschoten Lokaal wordt het groen tussen de bebouwing en de omwonenden in overleg tussen ontwikkelaar Amvest en de “buren” uitgevoerd, zodat de vrees voor inkijk vanuit de appartementen weggenomen wordt. De toezegging van de wethouder neemt dan ook de laatste bezwaren van de zijde van de bewoners van de Benvenutoweg weg.
Verder heeft Voorschoten Lokaal aangedrongen op een praktijktest door mensen in een rolstoel op de toegankelijkheid in het park. Alleen ervaringsdeskundigen kunnen goed inschatten of het openbare park werkelijk rolstoel vriendelijk ingericht is. Ook dit werd door het college toegezegd, zodat Voorschoten Lokaal kon instemmen met de voorgestelde ontwikkeling.
Hiermee is het einde van het verval van deze parel aan de Leidseweg in zicht en kan spoedig met de bouw begonnen worden.