Foto | pvda

Voorschoten - Fractievoorzitter Jan-Paul Middelburg van PvdA levert scherpe kritiek op de financiën van de gemeente Voorschoten. Middelburg schrijft op de website van PvdA Voorschoten:
“De financiële positie van de gemeente Voorschoten is zorgelijk. Of niet? Of toch wel? Of misschien valt het mee? Maar misschien ook weer niet? De gemeenteraad van Voorschoten en daarmee ook de PvdA-fractie weet het eigenlijk niet." Dat meldt de partij in een persbericht.

" We kunnen het niet weten. Iedere keer dat we 'informatie' van het college krijgen, horen we iets anders. Hoogte- of dieptepunt was een vergadering eind 2015 waar we ingingen met de door het college aan de raad verstrekte “kennis” dat de financiële situatie van Voorschoten praktisch onhoudbaar was geworden, maar een uur of twee later bleek, volgens datzelfde college, opeens dat we niet eens in de buurt van een probleemsituatie kwamen. Kunt u het volgen? Wij ook niet.

Als we geen goed beeld hebben van de financiële positie van de gemeente, kunnen we ook geen weloverwogen keuzes maken. In de raad voltrekt zich steeds hetzelfde patroon: als de oppositie een voorstel doet of een investering voorstelt, is er geen geld. We hebben als Voorschoten immers een zware financiële positie. Als de coalitie iets wil, is er opeens wel ergens geld te vinden.

Zo wordt consequent vermeden dat de coalitie moet kiezen tussen bijvoorbeeld investeringen in nog een supermarkt in het centrum, of in sportvelden, in groen, of in de Duivenvoordecorridor. De inhoudelijk politieke discussie wordt consequent onmogelijk gemaakt door te beweren dat er geen geld is. Het college zag recent bijvoorbeeld nog geen geld om in de sportvelden te investeren, maar ondertussen kan naast miljoenen investeren in de aanleg van een extra supermarkt wel gekeken worden naar de mogelijkheden om een haventje in het centrum aan te leggen.

En nu duidelijk is geworden dat het veel sportminnende Voorschotenaren toch wel erg bont werd als er niets meer kan, zullen we binnenkort zien dat de coalitie toch weer ergens een 'potje' vandaan tovert, want dat hebben we al eerder gezien: zodra er massaal protest is, luisteren de coalitiepartijen opeens wel en dan doen ze zich voor als redders en beschermers van het dorp. Dat het hun eigen plannen zijn die ze om zeep helpen met hun “redding” wordt voor het gemak nooit vermeld."

Zie voor meer de website van de PvdA Voorschoten:   https://voorschoten.pvda.nl/

 

 
Back To Top