Voorschoten - Henk Overbosch heeft de fractie en bestuur van de PvdA Voorschoten laten weten zijn politiek werk direct neer te leggen. Hij stapt uit de fractie en stopt met zijn commissiewerk voor de gemeenteraad van Voorschoten. De beslissing was niet makkelijk voor Henk. De motivatie om door te gaan was weg. Maar uiteindelijk koos hij wat goed voor hem was.

Lees verder...

Voorschoten - (ingezonden persbericht) De bodem en het grondwater onder de voormalige Zilverfabriek in Voorschoten zijn vervuild met gechloreerde koolwaterstoffen. Dit probleem is al vele tientallen jaren bekend. Eind van de jaren tachtig werd naar de toenmalige inzichten besloten tot een beleid van “containment”. Dat houdt in: tegengaan dat de vervuiling zich verder verspreid. Sindsdien zijn er diverse onderzoeken gedaan.

Lees verder...

Voorschoten - (ingezonden persbericht) De PvdA Voorschoten is treurig dat de gemeente zware en op het oog ook misleidende termen heeft gebruikt in de communicatie met de bewoners van de Dobbewijk over het afvalbrengstation dat daar misschien komt.  Eerst stelde het college van B&W dat er "na uitvoerig of grondig onderzoek en langdurige analyse" besloten is dat de locatie Dobbewijk geschikt is voor een duurzaamheidscentrum. Nu zegt dezelfde gemeente dat er geen afgeronde documenten zijn waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Lees verder...

Voorschoten - Op de Algemene Ledenvergadering van 26 oktober is het nieuwe bestuur van de PvdA Voorschoten benoemd. Jan Spendel, oud-raadslid en commissielid van het waterschap Rijnland, zal de taak als voorzitter en waarnemend penningmeester overnemen. Hester Leerdam, oud-commissielid Wonen, Ruimte & Groen, zal zich inzetten als secretaris.

Lees verder...

Voorschoten - Fractievoorzitter Jan-Paul Middelburg van PvdA levert scherpe kritiek op de financiën van de gemeente Voorschoten. Middelburg schrijft op de website van PvdA Voorschoten:
“De financiële positie van de gemeente Voorschoten is zorgelijk. Of niet? Of toch wel? Of misschien valt het mee? Maar misschien ook weer niet? De gemeenteraad van Voorschoten en daarmee ook de PvdA-fractie weet het eigenlijk niet." Dat meldt de partij in een persbericht.

Lees verder...

Voorschoten / Den Haag - Het PvdA netwerk economie organiseert samen met de PvdA statenfractie Zuid-Holland op vrijdag 8 januari een bijeenkomst over de nieuwe omgevingswet. Onderwerpen van gesprek zijn 'wat houdt de nieuwe wet in en wat betekent dit voor lokale bestuurders' en 'wat zijn de gevolgen voor economie en leefomgeving.'

Lees verder...

Voorschoten Online draait mede door veel dank aan onze donateurs en adverteerders.
Ook doneren of adverteren?