De commissie Duurzame Ontwikkeling van de Provinciale Staten Zuid-Holland besprak vorige week op voorstel van de PvdA de kwestie rond de geluidshinder van de A4 en de milieumaatregelen in de Meeslouwerplas. Vorig jaar, toen de provincie de brief van actiecomité Stop geluidsoverlast A4 ‘ter kennisname’ wilde afdoen, vroegen PvdA en GL om bespreking van dit onderwerp in de commissie. Onlangs vroeg PvdA-Statenlid Anne Koning hiervoor opnieuw aandacht, door het initiatief te nemen het gesprek hierover op korte termijn te voeren. Dit ondanks het ontbreken van een notitie van het provinciale bestuur.

Lees verder...

De PvdA Voorschoten nodigt alle leden en belangstellenden uit om zaterdagmiddag 16 februari met de partij in gesprek te gaan. Heeft u goede ideeën voor Voorschoten, voor Zuid-Holland of voor het waterschap? Of wilt u helpen de samenleving socialer te maken, maar weet u niet hoe u dat kunt doen?

Lees verder...

Blijft de Voorstraat de mooiste straat van Voorschoten waarvan het historische karakter wordt beschermd? Of wordt het primair een horecastraat waarbij de horeca elk jaar meer terrein wint? In een brief aan de gemeenteraad schrijven bewoners  van de Voorstraat dat het belangrijk is het evenwicht tussen wonen, horeca en recreëren te herstellen.  Op voorstel van de PvdA heeft de raad op 31 januari besloten hier binnenkort een debat over te voeren. Een te verschijnen advies van de Taskforce Centrum wordt daarbij betrokken.

Lees verder...

In een bomvolle raadszaal sprak de gemeenteraad op 10 januari over de kaders (de voorwaarden) voor de ontwikkeling van de locatie ‘Kruispuntkerk’. Als het Kruispunt  verdwijnt blijft er dan nog wel een podium voor optredens van Voorschotense verenigingen als ook de deuren van het Cultureel Centrum op 1 januari 2021 dicht gaan? En waarom staat er in de kaders niks over woningbouw?

Lees verder...

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 27 november 2018 hebben de leden van de PvdA Voorschoten een nieuw vierhoofdig bestuur gekozen. Jan-Paul Middelburg is gekozen tot voorzitter van het bestuur. Van het bestuur maken verder deel uit Jan Spendel (secretaris), Bruno van Dunné (penningmeester) en Dirk Haaksman (algemeen bestuurslid) .

Lees verder...

In juni ging het nieuwe college van burgemeester en wethouders van VVD, GroenLinks en D66  aan de slag. Mooie plannen, onduidelijk bleef hoe het betaald moest worden. We zijn vijf maanden verder en B en W heeft de eerste begroting gepresenteerd. Hoe staat het met die mooie plannen?

Lees verder...

Het is najaar en de gemeente Voorschoten is bezig met de begroting voor de komende jaren. Dit jaar extra belangrijk, want de nieuwe coalitie vertaalt haar plannen in de begroting. Daarin zien we wat de gemeente de komende jaren gaat uitgeven en wat er binnenkomt. Volgens B en W  is de begroting duurzaam en vooruitstrevend. Vanaf  2020 zou er zelfs een stevig overschot ontstaan, zo kunnen we lezen. Klopt dat,  vraagt de PvdA zich af.

Lees verder...

De herinrichting van de Leidseweg-Noord houdt de gemoederen bezig, in het bijzonder de laatste maanden. Het raakt niet alleen de bewoners van de Leidseweg, maar in ieder geval ook de bewoners van de Mozartlaan en de Nassauwijk. Het gesprek over de Leidseweg-Noord loopt al jaren en het is belangrijk dat er nu op korte termijn een besluit wordt genomen.

De aanleiding is de slechte staat van de weg, de grondwaterproblematiek en de wateroverlast. Alle partijen zijn het er over eens dat er zo snel mogelijk gewerkt moet worden aan het oplossen van deze problemen. Bewoners hebben soms letterlijk het water in de kelder staan. 

Lees verder...

Voorschoten blijft zelfstandig en verlegt de focus naar de Leidse regio. Zo begint een notitie van het college van b&w die op 27 september in een raadscommissie is besproken. Nu zijn er weinigen in de gemeenteraad die niet voor een zelfstandig Voorschoten zijn, maar waar we echt naar op weg zijn blijft vaag. Ook ontbreken creatieve voorstellen die gaan over de betrokkenheid van inwoners, bedrijven en verenigingen. En de PvdA vindt het gek dat het college niet vertelt wat ze doet met het advies dat dit voorjaar door professor Peters is uitgebracht.  

Lees verder...

Hoe zie jij de Toekomst van Voorschoten? Dat vroeg de PvdA tijdens het Weekend van Voorschoten. Er waren veel reacties. Over wonen voor oud en jong. Over groen en duurzaamheid. Over zwembad, filmtheater en een ‘Huis van Voorschoten’. Over zelfstandigheid en goed financieel beleid. Over fietsen in de Schoolstraat en een geluidswal bij de A4. Het was geen representatieve steekpoef, het zijn wel belangrijke signalen! De PvdA gaat er mee aan de slag. Nu eerst een bloemlezing van reacties.

Lees verder...

De komende maanden worden belangrijke besluiten genomen over de Toekomst van Voorschoten. Veel besluiten worden weliswaar in het gemeentehuis genomen, maar de PvdA vindt het belangrijk dat burgers, bedrijven, verenigingen, instellingen hier tijdig over mee kunnen praten. Daarom vragen wij tijdens het Weekend van Voorschoten: “Hoe zie jij de Toekomst van Voorschoten?” Zaterdag 8 september staan wij in een kraam tegenover de chocolaterie in de Voorstraat.

Lees verder...

Na het Deltaplein wordt nu de volgende entree tot het dorpscentrum op de schop genomen. Op 3 juli presenteerde de projectontwikkelaar een plan voor de herontwikkeling van de Kruispunt kerk en het gebied er om heen: de Poort van Voorschoten. Op 16 juli ontving de gemeenteraad hierover een korte informatiebrief van het college van b & w. Inmiddels hebben diverse belanghebbenden zich gewend tot de gemeente. Aanleiding voor de PvdA om enkele vragen te stellen.

Lees verder...