“Voorschoten telt ruim zesduizend 65plussers op de ruim 25.500 inwoners, zo blijkt uit de nieuwe woningmarkt-monitor, die dezer dagen werd besproken in de commissie wonen,ruimte en groen (WRG) van de gemeenteraad. En van die zesduizend, zijn er ca drieduizend 75plussers. Voor het huisvestingsbeleid in Voorschoten zijn dat belangrijke gegevens”.Dat zei Cees Bremmer onlangs tijdens de genoemde WRG-bijeenkomst , waar lang werd gesproken over toekomstig woningbouwbeleid in ons dorp. Bremmer vroeg daarbij speciale aandacht voor de woonsituatie van zowel alleen gaande als samenwonende senioren en ouderen. Er is tegenwoordig een brede generatie grootouders die één of meerdere dagen per week zorg draagt voor eigen en/of andere kleinkinderen. En dat betekent ook het nodigde ruimtebeslag,naast toegenomen huiselijke hobbies en bezigheden bij langer levende, vitale ouderen. Kortom: niet alle ouderen zullen na hun werkzame leven meteen denken aan kleiner willen wonen. Daar moet het gemeentelijk huisvestingsbeleid zeker oog voor hebben.

Veel ouderen zien voorts als bezwaar van kleiner wonen,dat dit in de praktijk, zeker bij huurwoningen,vaak ook duurder wonen betekent. Of het verlaten van de eigen vertrouwde, beschermende woonomgeving zoals commissieleden van andere fracties eveneens betoogden. Bremmer vroeg aan wethouder Cramwinkel, die hierop positief reageerde, speciaal oog voor dit soort bij-effecten als het erom gaat ouderen te verleiden kleiner te gaan wonen. Overigens stond het CDA in grote lijnen positief tegenover het door het College gepresenteerde afwegingskader voor woningbouw en de genoemde woningmarkt-monitor.
“ Al is er aan verfijning van dit soort instrumenten bij een verdere doorontwikkeling ervan nog veel te verbeteren”, aldus Cees Bremmer tenslotte.
 
Back To Top