“Waar blijft het College met het in april jl. toegezegde uitwerkingsprogramma  woonvisie 2019-2022?” Dat vroeg Cees Bremmer van de CDA-fractie bij de raadscommissie wonen ruimte en groen (WRG).

In de commissievergadering werd uitvoerig gesproken over een schrijven van de Alliantie Burgers Voorschoten aan de gemeenteraad van Voorschoten over de Woonvisie 2019-2022.   

Cees Bremmer: “Goed wonen is belangrijk voor het welzijn van jong en oud.

Het CDA wil daarom bij het huisvestingsbeleid opkomen voor zowel betaalbare sociale huur als voor betaalbare goedkopere woningen,  zoals voor starters en jonge gezinnen. Het CDA onderkent de huidige problemen op de woningmarkt, zoals lange wachtlijsten voor betaalbare sociale huurwoningen. Er moet een reële impuls worden gegeven aan woningbouw voor Voorschotenaren daarnaast moeten ouderen liefst zo veel mogelijk in hun vertrouwende buurt klunen blijven wonen.

Cees Bremmer zei het belangrijk te vinden dat het College nu vaart maakt met het in april door het college toegezegde uitwerkingsprogramma. Dit  programma zou volgens hem deze zomer worden opgeleverd.

Wethouders Lamers zegde de CDA-fractie toe hier serieus aandacht aan te schenken en de commissie snel te rapporteren hoe het met dit uitwerkingsprogramma staat.

 

 

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Lees verder....