De  CDA-fractie  vindt het positief dat het College bij monde van wethouder Mol heeft toegezegd te willen meewerken aan herstel van  een gezonde balans tussen wonen, werken en horeca, in de monumentale Voorstraat, de “gouden parel van Voorschoten”.  Mol zei dit  in reactie op vragen van het CDA n.a.v. een dringend verzoek bij brief van bewoners van de Voorstraat.

Cees Bremmer nam bij de rondvraag van de recente gemeenteraadsvergadering als eerste de gelegenheid om het College te bevragen over een recente ‘brandbrief aan zowel College als gemeenteraad, namens een groot aantal bewoners van de Voorstraat. “De brieven bevatten een opsomming van aandachtspunten waarover genoemde bewoners zeer verontrust zijn en onmacht ervaren. Men is verbaasd over het niet ingrijpen van zowel gemeente als de politie bij overlast.”

Volgens de bewoners is er sprake van ernstige aantasting van het historisch karakter van de Voorstraat vanwege o.a. overlast door fout geparkeerde voertuigen, fietsen die overal staan, rommel op straat, (geluid)overlast soms tot ver na middernacht en overschrijding van de terrasgrenzen. Met vele foto’s worden deze voorbeelden bij de brieven geïllustreerd. De sluitingstijden zijn later dan in nabije plaatsen. De scheefgroei in de balans tussen wonen, werken en horeca te constateren is volgens de bewoners de laatste toegenomen.

Bij monde van Cees Bremmer signaleerde de CDA fractie al eerder de scheefgroei en vroeg het College hiervoor aandacht. “Het gezellige dorpse karakter van de Voorstraat is niet goed voorstelbaar zonder de mensen die in deze straat wonen en leven. Zij zorgen met hart en ziel voor het dorpse karakter.”

Namens zijn fractie vroeg hij het College indringend of het de urgentie van de gesignaleerde aandachtspunten van bewoners erkende en zo ja, waaruit dit dan bleek.
Wethouder Mol antwoordde daarop positief. Hij gaf in zijn antwoorden aan in gesprek te zijn met de bewoners en zich sterk te willen maken voor een herstel van de genoemde balans tussen wonen, werken en recreëren.
Hij beaamde dat het vraagstuk de volle aandacht van het College heeft. Positief is tenslotte ook dat de bezorgde bewoners zelf ook graag tot dialoog bereid zijn en absoluut niet tegen horecagelegenheden in de Voorstraat zijn. Maar evenwicht is gewenst.

 

 

Voorschoten Online draait mede door veel dank aan onze donateurs en adverteerders.
Ook doneren of adverteren?