Alles op alles zetten om het zwembad Het Wedde ook na 2021 open te houden was het CDA-standpunt tijdens de verkiezingscampagne voor de gemeenteraad afgelopen voorjaar. Ook andere partijen waren toen duidelijk in de campagne.       Het zwembad blijft open was de algemene tendens.

En dat vindt het CDA nog steeds. Ook na de recente publicatie, begin november, van een rapport van een onafhankelijke Taskforce met deskundigen. En nu weer bij de presentatie van het voorstel van het college voor het vervolgproces naar een definitieve beslissing over het al dan niet stopzetten van de subsidie.

René Zoetemelk: “Wij hebben veel waardering voor de conclusies en aanbevelingen van dit rapport. Het is zaak nu op korte termijn te besluiten tot instandhouding van Het Wedde en daarvoor de vereiste financiële middelen vrij te maken. Bij langdurige onzekerheid is niemand gebaat, noch gebruikers en zwemmers, noch het  zeer betrokken personeel dat zich inzet voor dit bad.”  Dit stelde CDA fractievoorzitter Rene Zoetemelk  dezer dagen tijdens een vergadering van de commissie Burger en Bestuur van de gemeenteraad.
Hij verbaasde zich over een voorstel van het college om vooral één voorkeursvariant te gaan onderzoeken. Daarbij zou het recreatiezwemmen verdwijnen. Uiteindelijk bleek dit te kort door de bocht, erkende het College. Wethouder Cramwinkel zegde de raad toe toch evengoed te onderzoeken of het zwembad door kan gaan op de huidige wijze maar tegen eventueel lagere kosten.

René Zoetemelk: “Er is een breed aanbod van recreatief zwemmen, van doelgroep-activiteiten en leszwemmen. Mede door het recreatiezwemmen is de exploitatie van het zwembad en de complete accommodatie efficiënt waarbij er, zoals altijd, verbeter mogelijkheden zijn te noemen.  Alle fracties waren in hun verkiezingsprogramma’s en campagnes  duidelijk voorstander van blijven zwemmen in Voorschoten. De kiezers vatten dit op als het openhouden van het Wedde. Hiervoor bestaat in ons dorp een ongekend breed draagvlak. Voor het CDA is het openhouden, óók recreatief, van het Wedde nog steeds eerste prioriteit”.

Het CDA stelt voor om de in 2023 vrijvallende kapitaallasten te gebruiken voor het openhouden van het zwembad. René Zoetemelk: “De wethouder noemt dit nog steeds een mogelijkheid maar wil hierop niet vooruitlopen. En zo gaan we weer een half jaar verder en belanden we steeds in nieuwe werkgroepjes, processen en onderzoeken. Van uitstel komt afstel is een bekend spreekwoord. Laten we het niet hopen.”

 

 

Nu u tot hier bent gekomen:

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit. Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft. Dit doen we via deze website en social media Facebook en Twitter en een beetje op Instagram.

De website wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven en instanties met ons kennis en kunde mogen doen.

Helaas is het grootste gedeelte van de nevenactiviteiten nog steeds door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee de inkomsten ten behoeve van deze website.

Maar we willen wel graag met deze website doorgaan, u wilt dat toch ook?

Helpt u ons daarom een beetje?

Doneren kan op de volgende manieren:

Via ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272
t.n.v. VOLmedia V.O.F. o.v.v. donatie Voorschoten Online
Via een Tikkie
of doneer via Ideal (klik)

Alvast bedankt wanneer u een donatie doet.

Wil je adverteren? Kijk hier voor de mogelijkheden.....

Actuele cijfers corona Voorschoten

 

 

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....