Alles op alles zetten om het zwembad Het Wedde ook na 2021open te houden was het CDA-standpunt tijdens de verkiezingscampagne afgelopen voorjaar. En dat vindt het CDA nog steeds, ook na de recente publicatie, begin november, van een rapport van een onafhankelijke Taskforce met deskundigen.  In opdracht van de gemeente Voorschoten deed een drietal deskundigen  de afgelopen maanden onderzoek naar kort gezegd de levensvatbaarheid en toekomstkansen van het zwembad Het Wedde.

“Wij hebben veel waardering voor de conclusies en aanbevelingen van dit rapport Het is zaak nu op korte termijn te besluiten tot instandhouding van Het Wedde en daarvoor de vereiste financiële middelen vrij te maken. Bij langdurige onzekerheid is niemand gebaat, noch gebruikers en zwemmers, noch het  zeer betrokken personeel dat zich inzet voor dit bad.”  Dit stelde CDA fractievoorzitter Rene Zoetemelk onder meer tijdens een recente vergadering van de commissie Burger en Bestuur van de gemeenteraad.

René Zoetemelk: “Het CDA voelt zich bevestigd in zijn opvatting dat het zwembad een evident duidelijke maatschappelijke behoefte vervult en zakelijk goed wordt geëxploiteerd. Het Wedde heeft jaarlijks ca 140.000 bezoekers en dat is bovengemiddeld  veel zegt het genoemde Taskforce-rapport. Er is een breed aanbod van recreatief zwemmen, van doelgroep-activiteiten en  leszwemmen. Voorts is de exploitatie van het zwembad en de complete accommodatie efficiënt, waarbij nog  enkele verbetermogelijkheden zijn te noemen. Alle fracties in de gemeenteraad betoonden zich dit jaar in hun verkiezingsprogramma’s en campagnes voorstander van instandhouding van het Wedde. Hiervoor bestaat in ons dorp ook een ongekend breed draagvlak.”

Via een motie bij de begrotingsraad roept het CDA het College op snel te kiezen voor instandhouding van dit mooie zwembad en geeft daarbij een mogelijke financiële dekking aan.

 

 

Voorschoten Online draait mede door veel dank aan onze donateurs en adverteerders.
Ook doneren of adverteren?