Voorschoten - (ingezonden) Op de agenda van de commissie Mens en Samenleving stond afgelopen donderdag de aanzet om te komen tot een nieuw beleidsplan Sociaal Domein. De CDA-fractie vindt het belangrijk dat ook in Voorschoten het in 2016 geratificeerde VN verdrag inzake de rechten voor mensen met een beperking of chronische ziekte, geïmplementeerd wordt.

Het CDA heeft daarom gevraagd om alle beleidsplannen, ook welke al eerder vastgesteld zijn en bouwstenen vormen voor het nieuw te schrijven plan, te toetsen aan het VN verdrag. Het college heeft toegezegd dit te zullen doen. 

Helga Dulfer:  “Dit is een belangrijke stap op weg naar een inclusieve samenleving. Ratificatie van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap betekent dat de overheid haar wetten en beleid moet toepassen in overeenstemming met het verdrag. Het verdrag biedt handvatten om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Bovendien maakt het de positie van personen met een beperking sterker, omdat het verdrag bepaalt dat mensen met een beperking op het gebied van wonen, scholing, vervoer, werk, zorg en een aantal andere terreinen regie over hun eigen leven hebben”.

De gemeente wil een zo groot mogelijk draagvlak creëren en  organiseert 24 en 26 januari inventariserende gesprekken met partners en inwoners. De CDA-fractie roept vooral mensen met een beperking hier naar toe te komen! U kunt zich aanmelden bij de gemeente.

 

 

Nu u tot hier bent gekomen:

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit. Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft. Dit doen we via deze website en social media Facebook en Twitter en een beetje op Instagram.

De website wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven en instanties met ons kennis en kunde mogen doen.

Helaas is het grootste gedeelte van de nevenactiviteiten nog steeds door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee de inkomsten ten behoeve van deze website.

Maar we willen wel graag met deze website doorgaan, u wilt dat toch ook?

Helpt u ons daarom een beetje?

Doneren kan op de volgende manieren:

Via ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272
t.n.v. VOLmedia V.O.F. o.v.v. donatie Voorschoten Online
Via een Tikkie
of doneer via Ideal (klik)

Alvast bedankt wanneer u een donatie doet.

Wil je adverteren? Kijk hier voor de mogelijkheden.....

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....