Voorschoten - (ingezonden) Op de agenda van de commissie Mens en Samenleving stond afgelopen donderdag de aanzet om te komen tot een nieuw beleidsplan Sociaal Domein. De CDA-fractie vindt het belangrijk dat ook in Voorschoten het in 2016 geratificeerde VN verdrag inzake de rechten voor mensen met een beperking of chronische ziekte, geïmplementeerd wordt.

Het CDA heeft daarom gevraagd om alle beleidsplannen, ook welke al eerder vastgesteld zijn en bouwstenen vormen voor het nieuw te schrijven plan, te toetsen aan het VN verdrag. Het college heeft toegezegd dit te zullen doen. 

Helga Dulfer:  “Dit is een belangrijke stap op weg naar een inclusieve samenleving. Ratificatie van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap betekent dat de overheid haar wetten en beleid moet toepassen in overeenstemming met het verdrag. Het verdrag biedt handvatten om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Bovendien maakt het de positie van personen met een beperking sterker, omdat het verdrag bepaalt dat mensen met een beperking op het gebied van wonen, scholing, vervoer, werk, zorg en een aantal andere terreinen regie over hun eigen leven hebben”.

De gemeente wil een zo groot mogelijk draagvlak creëren en  organiseert 24 en 26 januari inventariserende gesprekken met partners en inwoners. De CDA-fractie roept vooral mensen met een beperking hier naar toe te komen! U kunt zich aanmelden bij de gemeente.

 

 

Voorschoten Online draait mede door veel dank aan onze donateurs en adverteerders.
Ook doneren of adverteren?