Voorschoten - (ingezonden persbericht) “Ga op zeer korte termijn en op grondige wijze  onderzoeken of de vestiging van  de door het College beoogde duurzaamheidscentrum op een  andere locatie dan de  thans voorziene locatie in de Dobbewijk mogelijk is “.  Cees Bremmer van het CDA kondigde aan  in de eerst komende gemeenteraadsvergadering met een motie te komen, die deze oproep aan het gemeentebestuur van Voorschoten bevat.

Die indringende oproep aan het College, om alle denkbare creativiteit met de grootste voortvarendheid aan te boren, verwoordde Cees Bremmer, namens de CDA-fractie in de commissie Wonen, Ruimte, Groen (WRG) van deze week.

“Juist omdat de Dobbewijk een dubbelfunctie heeft, waar het evenwicht tussen wonen en werken zeer kwetsbaar is, moet je hier extra zorgvuldig zijn.
De door Avalex voorziene locatie ligt bovendien op de meest ongelukkige plek in de Dobbewijk.  Dit geldt zowel qua afstand van het geplande afvalcentrum  tot woningen  in de Dobbewijk, alsook uit het oogpunt van verkeersaantrekkende bewegingen.
Zowel bij bewoners als bij ondernemers lijkt er voorts geen enkele draagvlak aanwezig voor het geplande duurzaamheidscenturm.”

De vergunningsaanvraag van Avalex moet, volgens Bremmer, nauwkeurig worden afgewogen ten opzichte van het Bestemmingsplan dat voor de Dobbewijk geldt. “Daarbij valt te denken aan de verwerkings-activiteiten, maar ook aan hinder en overlast, zoals geluid, herrie, stank en  de intensiteit van verkeersbewegingen. Vooral in de weekenden kan het zeer druk worden bij een duurzaamheidscentrum met een regionale functie voor drie gemeenten.”

Bremmer constateerde tenslotte dat de vertrouwenbreuk tussen de Dobbewijk en de gemeente die najaar 2015 geconstateerd werd, nog steeds volop bestaat. Het vinden van een andere locatie kan een belangrijke bijdrage zijn in het herstel van vertrouwen bij alle betrokkenen in de Dobbewijk.

 

 

Voorschoten Online draait mede door veel dank aan onze donateurs en adverteerders.
Ook doneren of adverteren?