Voorschoten - Als het aan het CDA ligt komt er ook een Medezeggenschapsraad voor de vrijwilligers van Voor Elkaar. De partij hoopt dat hiermee de rust bij de welzijnsorganisatie snel terug keert.

(ingezonden) CDA Raadslid Mark van Oostrum: “De onrust die is ontstaan als gevolg van het vertrek van de voormalig directeur van Voor Elkaar is meerdere malen onderwerp van gesprek geweest in de commissie Mens en Samenleving. Dat was niet altijd eenvoudig, ook omdat de gemeenteraad zich in de regel niet ‘bemoeit’ met de interne aangelegenheden van een externe organisatie. Die bevoegdheid ligt immers bij het bestuur van de organisatie, niet bij de raad van Voorschoten’.

Omdat de organisatie subsidie van de gemeente ontvangt en belangrijk welzijns- en vrijwilligerswerk in de gemeente verricht, heeft de raad wel een sturende rol. Daarom heeft het CDA Voorschoten in de commissie met succes gepleit voor de introductie van een Raad van Toezicht bij Voor Elkaar. De (toekomstige) Raad van Toezicht houdt toezicht op de directie en houdt eveneens een vinger aan de pols met betrekking tot de gewenste koers van organisatie. Als er problemen zijn dan worden deze in overleg tussen de directie en de Raad van Toezicht opgelost. Het CDA Voorschoten maakt zich grote zorgen over het recente vertrek van vele vrijwilligers bij Voor Elkaar. De vrijwilligers zijn zeer betrokken mensen en zeer professioneel. De gemeenschap valt en staat bij hun inzet.” 

Het CDA Voorschoten verwacht daarom dat een uiterste inspanning zal worden geleverd om de vrijwilligers voor de organisatie en voor Voorschoten te behouden. Het CDA vindt het daarbij wenselijk dat er een soort medezeggenschapsraad komt die de vrijwilligers van Voorschoten vertegenwoordigd naar onder andere de directie van Voor Elkaar en de Raad van Toezicht.

Het CDA Voorschoten hoopt en verwacht dat met de komst van een Raad van Toezicht en een medezeggenschapsraad de rust bij Voor Elkaar snel terug zal terugkeren.

 

 

 

 

 

Voorschoten Online draait mede door veel dank aan onze donateurs en adverteerders.
Ook doneren of adverteren?