Voorschoten - (ingezonden persbericht CDA) In de commissie Mens en Samenleving van 24 november jl. is  de ‘ Agenda 2020’ van de RDOG Hollands Midden’ besproken en unaniem geaccordeerd.  Onderdeel van de RDOG is de GGD, deze dienst is onder meer verantwoordelijk voor de Volksgezondheid in onze regio.

In de afgelopen jaren is door diverse gemeenteraden telkens een gebrek aan mogelijkheden van sturing op het takenpakket van de GGD en de bijbehorende kosten ervaren. Dit geldt niet alleen voor de gemeenteraad van Voorschoten, maar ook voor gemeenteraden in onze regio. Met de agenda ‘2020’ moet hieraan een einde komen. Raadslid Mark van Oostrum: ‘“Met het besluit tot vaststelling van de agenda ‘2020’ van de RDOG is duidelijk geworden welke taken de GGD in de komende periode zal – blijven – uitvoeren. Het betreft onder meer bevordering van onze Volksgezondheid, het bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling. De GGD doet dit nu uitstekend en zeer professioneel, het is goed dat de GGD dit ook blijft doen.”

In 2017 zal de GGD met een nieuw financieringsmodel komen. Gemeenten kunnen op basis van dat model een betere, een meer duidelijke afweging maken over aanvullende taken en dienstverlening van de GGD. Mark van Oostrum: “Op grond van het nieuwe financieringsmodel zal de gemeente beter kunnen bepalen wat het kost om aanvullende taken bij de GGD onder te brengen. Meer transparantie op de kosten van de GGD en sturing daarop is iets waar we lang op hebben gewacht. Het CDA Voorschoten wacht het nieuwe financieringsmodel daarom met belangstelling af.” 

 

 

Voorschoten Online draait mede door veel dank aan onze donateurs en adverteerders.
Ook doneren of adverteren?