Voorschoten - (ingezonden persbericht) De gemeenteraad heeft donderdagavond een besluit genomen over nieuwe huisvesting voor de bibliotheek en het cultureel centrum.  Het nieuwe onderkomen wordt in het centrum van Voorschoten gerealiseerd als er een projectontwikkelaar is die dat wil ontwikkelen. Het CDA is blij met de plannen maar dringt aan op zorgvuldigheid bij de uitvoering.

CDA-Raadslid Mark van Oostrum:  “De gebouwen van de huidige bibliotheek en het cultureel centrum zijn sterk verouderd, en zijn dringend aan vervanging toe. Hoe mooi en goed zou het zijn als het cultureel centrum en de bibliotheek verhuizen naar een nieuwe, duurzame multifunctionele accommodatie in het centrum van Voorschoten? Voor ons dorp en het culturele leven in Voorschoten brengt dit mogelijk een enorme impuls met zich mee.”

Zorgvuldigheid is hierbij, volgens Mark van Oostrum, wel geboden. “Voor zowel de bibliotheek en de gebruikers van het cultureel centrum moet duidelijk zijn hoeveel m2 nodig is en wat hen dat kost. Cultuur moet tenslotte wel betaalbaar blijven, voor ons allemaal. Ook de cultuurraad heeft ons daar nog eens duidelijk op gewezen. Eveneens moet heel goed, op basis van een businesscase, inzichtelijk worden gemaakt hoeveel geld de gemeente Voorschoten mogelijk gaat bijdragen aan de nieuwe accommodatie.”

Dankzij een amendement van het CDA, dat bijna raadsbreed werd aangenomen, is het besluit van de raad op deze punten aangepast. De CDA-fractie gaat ervan uit de nieuwe multifunctionele accommodatie duurzaam zal worden gerealiseerd en uitgevoerd, dus co-2 neutraal en energiearm.

 

 

Voorschoten Online draait mede door veel dank aan onze donateurs en adverteerders.
Ook doneren of adverteren?