Voorschoten - (ingezonden persbericht) De gemeenteraad heeft donderdagavond een besluit genomen over nieuwe huisvesting voor de bibliotheek en het cultureel centrum.  Het nieuwe onderkomen wordt in het centrum van Voorschoten gerealiseerd als er een projectontwikkelaar is die dat wil ontwikkelen. Het CDA is blij met de plannen maar dringt aan op zorgvuldigheid bij de uitvoering.

CDA-Raadslid Mark van Oostrum:  “De gebouwen van de huidige bibliotheek en het cultureel centrum zijn sterk verouderd, en zijn dringend aan vervanging toe. Hoe mooi en goed zou het zijn als het cultureel centrum en de bibliotheek verhuizen naar een nieuwe, duurzame multifunctionele accommodatie in het centrum van Voorschoten? Voor ons dorp en het culturele leven in Voorschoten brengt dit mogelijk een enorme impuls met zich mee.”

Zorgvuldigheid is hierbij, volgens Mark van Oostrum, wel geboden. “Voor zowel de bibliotheek en de gebruikers van het cultureel centrum moet duidelijk zijn hoeveel m2 nodig is en wat hen dat kost. Cultuur moet tenslotte wel betaalbaar blijven, voor ons allemaal. Ook de cultuurraad heeft ons daar nog eens duidelijk op gewezen. Eveneens moet heel goed, op basis van een businesscase, inzichtelijk worden gemaakt hoeveel geld de gemeente Voorschoten mogelijk gaat bijdragen aan de nieuwe accommodatie.”

Dankzij een amendement van het CDA, dat bijna raadsbreed werd aangenomen, is het besluit van de raad op deze punten aangepast. De CDA-fractie gaat ervan uit de nieuwe multifunctionele accommodatie duurzaam zal worden gerealiseerd en uitgevoerd, dus co-2 neutraal en energiearm.

 

 

Nu u tot hier bent gekomen:

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit. Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft. Dit doen we via deze website en social media Facebook en Twitter en een beetje op Instagram.

De website wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven en instanties met ons kennis en kunde mogen doen.

Helaas is het grootste gedeelte van de nevenactiviteiten nog steeds door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee de inkomsten ten behoeve van deze website.

Maar we willen wel graag met deze website doorgaan, u wilt dat toch ook?

Helpt u ons daarom een beetje?

Doneren kan op de volgende manieren:

Via ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272
t.n.v. VOLmedia V.O.F. o.v.v. donatie Voorschoten Online
Via een Tikkie
of doneer via Ideal (klik)

Alvast bedankt wanneer u een donatie doet.

Wil je adverteren? Kijk hier voor de mogelijkheden.....

Actuele cijfers corona Voorschoten

 

 

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....