Voorschoten – Is de huishoudelijke hulp in Voorschoten goed geregeld? Het CDA is daar niet van overtuigd en heeft het onderwerp in de Commissie Mens en Samenleving aan de orde gesteld. ‘Wij twijfelen of het beloofde maatwerk wel geleverd wordt’, zegt Helga Dulfer van het CDA in een persbericht.

Sinds de inwerkingtreding van de Wmo in 2007 kunnen burgers die samen met hun netwerk niet voldoende zelfredzaam zijn, voor huishoudelijke ondersteuning een beroep op de gemeente doen.

In 2015 is de gemeente overgestapt op ‘resultaatfinanciering’. Dit betekent dat de gemeente niet langer een aantal uur hulp indiceert, maar dat dit overgelaten wordt aan de organisaties. Elke organisatie ontvangt per cliënt € 189 per periode van vier weken.

Organisaties bepalen zelf hoeveel uur hulp een cliënt ontvangt. De Wmo schrijft voor dat er maatwerk geleverd dient te worden, dit betekent dat de uitvoering per individuele cliënt zou moeten verschillen.

‘In de commissie is twijfel gerezen of er inderdaad wel maatwerk geleverd wordt door de organisaties”, zegt Helga Dulfer. ‘Een cijfermatige onderbouwing van deze verschillen heeft het college niet kunnen geven. Houders van een persoonsgebonden budget krijgen allemaal hetzelfde (maximale) bedrag. Dit kun je toch geen maatwerk noemen?’

Dit is voor het CDA een onwenselijke situatie daarom bereidt de partij samen met D66, Groen Links en de SP een motie voor die in de raadsvergadering 29 september wordt ingediend.

Groenlinks vindt dat 'elke suggestie van ongewenste beïnvloeding tijdens een keukentafelgesprek moet worden vermeden en dat het daarom goed is dat aanbieders van huishoudelijke hulp met een direct of indirect belang ook niet aanwezig zijn bij dat gesprek of vervolggesprek. Volledige objectiviteit is absoluut noodzakelijk', aldus Johan van Rixtel in een reactie.

 

 

Voorschoten Online draait mede door veel dank aan onze donateurs en adverteerders.
Ook doneren of adverteren?