Voorschoten - Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces is de Kadernota 2017-2010 besproken. In een persbericht zegt CDA fractievoorzitter René Zoetemelk: “We hebben duidelijk richtlijnen meegegeven aan het college voor het opstellen van de begroting van 2017 en jaren daarna. Een solide financieel beleid is namelijk een speerpunt van de coalitie van VVD, ONS en het CDA. Daar maken we ons hard voor!"

"De cijfers uit de kadernota betekenen een grote uitdaging voor Voorschoten", vervolgt Zoetemelk. "De ongunstiger financiële situatie wordt onder andere veroorzaakt door de nieuwe regelgeving rond begroting en verantwoording, de beheerplannen en hogere kosten voor de werkorganisatie Duivenvoorde.  De kosten van de werkorganisatie zijn in een paar jaar tijd fors gestegen. De dienstverlening zou door de samenvoeging beter en goedkoper worden. In het begin ging dat goed…! Maar omdat nu de uitgaven snel hoger worden is het voor het CDA vanzelfsprekend dat er eerst naar de uitgaven kant wordt gekeken in plaats van de rekening bij de burger neer te leggen.” 

Gemeenschapsgeld
Het CDA wil dat er gekeken wordt naar  beïnvloedbare uitgaven van de gemeente en de werkorganisatie. René Zoetemelk: “Het gaat om gemeenschapsgeld. Er werd door het college in de commissie gezegd dat er zeer kritisch is gekeken naar de uitgaven. Dat wil ik best geloven maar als ik steeds de onttrekkingen zie aan de reserves en de kostenexplosie in de werkorganisatie dan verwacht ik meer intern gerichte maatregelen. Alle voorstellen van het CDA en de VVD om de kosten over de volle breedte van de gemeente binnen de perken te houden, zijn met steun van onder andere ONS en D66 aangenomen.”

Verenigingen
De raadsvergadering was voor het CDA succesvol. Alle moties en amendementen werden door een meerderheid in de raad aangenomen. Ook die voor de verhoging  van het aantal feesten dat in verenigingsgebouwen mag worden gegeven. Het college heeft voorgesteld het aantal bijeenkomsten te beperken. Esmee van Herk: “Verenigingen en andere organisaties zijn deels afhankelijk van de inkomsten uit de verhuur van hun clubhuis. Het CDA is daarom tegen het beperken van het aantal festiviteiten die clubs mogen organiseren. Gelukkig ziet een meerderheid van de raad dat ook en werd ons amendement aangenomen.”

 

 

Nu u tot hier bent gekomen:

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit. Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft. Dit doen we via deze website en social media Facebook en Twitter en een beetje op Instagram.

De website wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven en instanties met ons kennis en kunde mogen doen.

Helaas is het grootste gedeelte van de nevenactiviteiten nog steeds door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee de inkomsten ten behoeve van deze website.

Maar we willen wel graag met deze website doorgaan, u wilt dat toch ook?

Helpt u ons daarom een beetje?

Doneren kan op de volgende manieren:

Via ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272
t.n.v. VOLmedia V.O.F. o.v.v. donatie Voorschoten Online
Via een Tikkie
of doneer via Ideal (klik)

Alvast bedankt wanneer u een donatie doet.

Wil je adverteren? Kijk hier voor de mogelijkheden.....

Actuele cijfers corona Voorschoten

 

 

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....