Voorschoten - In een persbericht laat de CDA-fractie weten met gemengde gevoelens terug te kijken op de vergadering van de commissie Mens en Samenleving van 14 april jl.. Onderwerp was het ‘afweegkader’ voor sport, op basis waarvan besluiten kunnen worden genomen over vervanging en vernieuwing van sportvoorzieningen in ons dorp.

Raadslid Mark van Oostrum: “Hoewel er op het college-voorstel het nodige valt af te dingen, is de CDA-fractie tevreden met de toezegging dat de verouderde en afgeschreven zandvelden van Hockeyclub Forescate nog deze zomer worden vervangen door watervelden. Blij zijn we met de toezegging van wethouder Beimers dat wordt nagegaan of er deze zomer ten minste ook een kunstgras voetbalveld bij Voorschoten 97 kan worden aangelegd. Het aanleggen van vier velden is immers goedkoper dan drie velden nu en één veld later. Door capaciteitsproblemen en het succes van de vereniging komt Voorschoten 97 velden te kort. Door één kunstgrasveld aan te leggen kan de club de toekomst beter aan.”

In het najaar van 2015  heeft het CDA een amendement ingediend (medeondertekend door VVD en ONS) om een verhoging van de precariobelasting voor leidingbeheerders mee te nemen in de begroting. Mark van Oostrum: ”Het CDA heeft hiermee geregeld dat ondanks de slechte financiële situatie van Voorschoten met ingang van 2016 geld beschikbaar is voor nieuw sportbeleid. Met de verhoging van de precariobelasting voor leidingbeheerders heeft het CDA voor de komende 10 jaar € 72.000,- per jaar vrijgespeeld voor sportvoorzieningen. Zonder lastenverzwaring voor de burgers.”

 
Back To Top