Voorschoten - Onlangs besloot het college de openingstijden van het gemeentelijk loket te verruimen. Bovendien moet voor bepaalde diensten zoals een paspoort, voortaan een afspraak worden gemaakt. Het doel hiervan was de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren. Op papier een prima initiatief maar het blijkt in de praktijk minder goed uit te pakken, aldus het CDA in een persbericht.

Lees verder...

Voorschoten - In een persbericht laat de CDA-fractie weten met gemengde gevoelens terug te kijken op de vergadering van de commissie Mens en Samenleving van 14 april jl.. Onderwerp was het ‘afweegkader’ voor sport, op basis waarvan besluiten kunnen worden genomen over vervanging en vernieuwing van sportvoorzieningen in ons dorp.

Lees verder...

Voorschoten - Komende donderdagavond 3 maart wordt het voorstel over de aanpassing van de Algemene Politieverordening besproken. Met name het voorstel om feesten en partijen in clubgebouwen van verenigingen te beperken levert nogal wat commotie op. Het CDA denkt dat dit besluit de genadeklap voor de kas van verenigingen kan zijn.

Lees verder...

Voorschoten - Het initiatief om het nieuwe jaar 2016 op oudejaarsavond in te luiden met een “spetterende vuurwerkshow”  als nieuwe Voorschotense traditie vraagt om een evaluatie. Daartoe roept de CDA fractie met een aantal gerichte vragen het college op. Dat meldt de partij in een persbericht.

Lees verder...

Voorschoten - Fractievoorzitter René Zoetemelk van het CDA: “Voorschoten is een heerlijke gemeente om in te wonen en te werken. De CDA fractie vindt voorzieningen belangrijk voor een vitale gemeente en wil daarom dat die op niveau blijven. Hier is geld voor nodig. De financiële situatie is door een stevige aanpak van wethouder Eppe Beimers al duidelijk verbeterd maar vraagt nog alle aandacht. Het CDA Voorschoten maakt zich sterk voor een betere financiële positie van de gemeente Voorschoten.” Dat meldt de partij in een persbericht.

Lees verder...

Dienstenveiling of beursvloer. Zowel de politiek als Voor Elkaar denkt er over om ondernemers en vrijwilligers bij elkaar te brengen.

Voorschoten - Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond stelde het CDA voor om tijdens Het Weekend van Voorschoten een dienstenveiling te houden. "Heel sympathiek", vindt directeur Twanneke Nijhuis van Stichting Voor Elkaar. "Dit is al langer het plan maar wij noemen het een beursvloer."

Lees verder...

Voorschoten - Het CDA Voorschoten is verheugd over de verkoop van overbodige accommodaties. Voorschoten kan dat geld hard gebruiken volgens het CDA. De partij is echter erg ongelukkig met het proces rondom de plannen met name met betrekking tot die voor de Van der Waalslaan.

Lees verder...

Voorschoten - In de campagne naar de raadsverkiezingen heeft het CDA Voorschoten steeds aangedrongen op het aanstellen van een centrummanager.  De partij is dan ook blij met de aanstelling van de heer Duivenvoorden. 

Lees verder...