Afgelopen donderdag besprak de raadscommissie de economische visie van Voorschoten. Alhoewel ons dorp vooral een woongemeente is, moeten we zorgvuldig omgaan met de bedrijvigheid die er is. GroenLinks staat voor vernieuwing en stimulans van de lokale economie, maar dan wel met een duurzaam karakter.

[Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door ondernemers in Voorschoten]
Lees verder na dit blok

In zijn bijdrage benadrukte raadslid Paul ’t Lam dat de prioriteiten van de economische agenda ook bepaald moeten worden door duurzaamheidsoverwegingen. “Wanneer we kijken naar economische aspecten, dan hoort duurzaamheid daar tegenwoordig gewoon bij,” vindt hij. Nog steeds groeit de uitstoot van CO2, het afgelopen jaar opnieuw tot recordhoogte. Alleen als de wereldwijde uitstoot tussen 2020 en 2030 met elk jaar ruim 7 procent daalt, is het Parijse klimaatdoel van 1,5 graad opwarming nog te halen. “Dit betekent dat er op elk terrein forse inspanningen gedaan moeten worden om tot verdere reductie te komen. Dus ook bij het maken van economische keuzes, en ook in en door Voorschoten.”

De economische thema’s die in de notitie van de economische agenda besproken werden, moeten wat GroenLinks betreft dan ook aangevuld worden met concrete duurzaamheidsmaatregelen. Niet alleen omdat dit goed is voor ons leefmilieu en de aarde, maar ook omdat dit economische kansen biedt. In een omgeving waar veel concurrentie is, kan Voorschoten zich met een duurzame economie onderscheiden. Een groen imago is goed voor het vestigingsklimaat, voor toerisme en de lokale economie in het algemeen.

De gemeente Voorschoten kan hierin stappen maken door het verduurzamen van bedrijven te stimuleren. Vanuit de Rijksoverheid ligt er al een verplichting aan ondernemingen om maatregelen te nemen die binnen 5 jaar rendabel zijn. Natuurlijk is het allereerst aan bedrijven zelf om daarvoor hun verantwoordelijkheid te nemen, maar de gemeente kan bedrijven helpen om die maatregelen ook daadwerkelijk te nemen. Zo is voor de zomer, onder andere hiervoor, al besloten om een duurzaamheidsfonds in het leven te roepen. Volgens GroenLinks zijn het juist zulke maatregelen en niet zozeer de hoogte van de belastingen, die zullen bepalen of Voorschoten ook in de toekomst een goede plaats is om te ondernemen en werken.


Download de gratis VoorschotenOnline APP

De VoorschotenOnline APP biedt veel handige informatie over Voorschoten. Zo vindt je er onder andere;

  • Het laatste nieuws uit Voorschoten
  • Weerbericht
  • Adressenboek met bedrijven
  • Uitagenda
  • Handige raadpleegfuncties
  • Acties en Aanbiedingen
  • En veel meer.....

De APP is een goede aanvulling op de websites Voorschoten Online en Voorschoten in Bedrijf. Samen met de websites en de APP bent u snel geïnformeerd over alles in en rondom Voorschoten.

Ben je ondernemer en je wil op de websites en in de APP opgenomen worden? Klik dan hier...

Download nu de APP en je bent vanaf nu volledig op de hoogte!

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Wekelijks december-aanbiedingen uit Voorschoten per e-mail ontvangen?