Veel Voorschotenaren staan dagelijks in de file bij het Lammenschansplein. De ontsluitingswegen richting de A4, Leiden en Voorschoten zijn berucht vanwege hun slechte doorstroming, files en vertragingen. Eind 2020 starten de werkzaamheden om dit knelpunt op te lossen.

Raadslid Bart Lavrijsen (VVD): “De VVD Voorschoten vraagt al jaren aandacht voor de verkeerssituatie rondom het Lammenschansplein. Veel Voorschotense forensen, ondernemers en hun leveranciers staan hier dagelijks in de file. Ook de bereikbaarheid van Leiden is hierdoor slecht. De Rijnlandroute moet hier verbetering in brengen. Daarom is de VVD Voorschoten blij dat eind dit jaar de werkzaamheden beginnen die de verkeersdoorstroming rondom het Lammenschansplein moeten verbeteren.”

Als onderdeel van de Rijnlandroute worden de Lammebrug en de Trekvlietbrug verhoogd, de Europaweg verbreed en het Lammenschansplein opnieuw ingericht. Lavrijsen: “Het is een gigantisch project en we moeten er rekening mee houden dat we ook in Voorschoten de gevolgen van deze werkzaamheden gaan merken. Maar het is zaak om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Voorschoten mag absoluut niet ‘op slot’. De VVD heeft er bij het college van B&W op aangedrongen om in de contracten met de uitvoerende aannemers voorwaarden te laten opnemen over de bereikbaarheid van Voorschoten tijdens de werkzaamheden. Ook een goede informatieverstrekking aan de weggebruikers is van belang evenals de afstemming met andere werkzaamheden aan de wegen in de Leidse regio. Het college heeft hier positief op gereageerd.” Volgens de planning zullen de werkzaamheden rondom het Lammenschansplein ruim twee jaar gaan duren.

 
Back To Top