De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Politiek VVD

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

VVD en D66 willen dat de provincie snel een geluidsscherm bouwt bij de A4. Die oproep deden ze tijdens de raadsvergadering van 3 oktober jl.

Na jaren van actievoeren werd februari dit jaar door Provinciale Staten een motie aangenomen voor de bouw van een geluidsscherm langs de A4. Doel is het terugbrengen van de geluidsoverlast voor Voorschoten. Het wachten is nu op een concreet uitvoeringsplan. Toen de provincie deze zomer aankondigde zo’n 10% van de bomen in Vlietland te kappen, zorgde dit opnieuw voor grote onrust. “Het is tijd dat de provincie haar verantwoordelijkheid neemt en de geluidsoverlast gaat terugbrengen, in plaats van deze alleen maar te verergeren met de kap van meer bomen”, aldus Bram Reinke (VVD).

De aankondiging van de provincie dat bij Vlietland, omwille van veiligheidsredenen, zo’n 10% van alle bomen gekapt zou worden, schoot bij veel Voorschotenaren in het verkeerde keelgat. “Bomen zijn een natuurlijke geluidsbarrière”, licht Jolien Schroot (D66) toe. “De kap van de bomen zou dus de toch al grote geluidsoverlast van de A4 alleen maar verergeren. Dit terwijl onze inwoners na jaren actievoeren eindelijk zicht hadden op verbetering van de geluidsoverlast”.

“Wij zijn dan ook blij dat de provincie de voorgenomen bomenkap bij Vlietland tot juli 2020 heeft uitgesteld”, vervolgt Reinke. “Dit geeft tijd om alternatieven te onderzoeken die minder nadelige gevolgen hebben voor onze inwoners.” “Daarbij is het heel belangrijk dat er een geïntegreerde visie komt op het nemen van geluidswerende maatregelen”, aldus Schroot. “Op dit moment lijkt Rijkswaterstaat, grondeigenaar van de A4, zich bij de verbreding van de A4 weinig aan te trekken van het door de provincie toegezegde geluidscherm. Ook dit baart ons zorgen. Wij roepen de provincie en Rijkswaterstaat dan ook op om met een gezamenlijke visie te komen op de realisatie van de geluidswerende maatregelen langs de A4”.

Hoewel de provincie de bomenkap bij Vlietland en de realisatie van het geluidsscherm langs de A4 als twee onafhankelijke projecten beschouwt, hebben de VVD en D66 in de raadsvergadering van 3 oktober jl. bij het college aangekaart dat beide zaken onmogelijk los van elkaar kunnen worden gezien. Zowel (de aanplant van) bomen als het geluidsscherm hebben een afname van de geluidshinder tot gevolg. Beide partijen roepen dan ook op tot een geïntegreerde visie en een duidelijke ‘marsroute’ naar de realisatie van de geluidswerende maatregelen.

 

Doordat de gemeente Voorschoten geen grondeigenaar is en geen beleidsbepalende partij is, is het uitoefenen van directe invloed op deze maatregelen lastig. Desondanks achten de VVD en D66 het Voorschotens belang dusdanig groot, dat het onderwerp constant aandacht en een nauwe opvolging vraagt. Zij hebben hiervoor dan ook opnieuw aandacht gevraagd bij het college.

Nu u tot hier bent gekomen:

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit. Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft. Dit doen we via deze website en social media Facebook en Twitter en een beetje op Instagram.

De website wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven en instanties met ons kennis en kunde mogen doen.

Helaas is het grootste gedeelte van de nevenactiviteiten nog steeds door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee de inkomsten ten behoeve van deze website.

Maar we willen wel graag met deze website doorgaan, u wilt dat toch ook?

Helpt u ons daarom een beetje?

Doneren kan op de volgende manieren:

Via ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272
t.n.v. VOLmedia V.O.F. o.v.v. donatie Voorschoten Online
Via een Tikkie
of doneer via Ideal (klik)

Alvast bedankt wanneer u een donatie doet.

Wil je adverteren? Kijk hier voor de mogelijkheden.....

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....