Foto : Archief

Dezer dagen verrasten de media ons met het bericht dat de Moeder Godskerk vanaf oktober 2019 zal worden verhuurd aan een religieuze instelling uit Leiden. Een verrassing voor velen, want tot op heden zetten verschillende partijen zich namelijk in om dit gebied in Boschgeest te her ontwikkelen voor woningbouw.

Raadslid Bart Lavrijsen (VVD): “Het is natuurlijk volledig legitiem dat de eigenaar van de Moeder Godskerk het gebouw verhuurt en fijn voor het betrokken kerkgenootschap. Aan een leegstaand gebouw heeft niemand iets. Maar de VVD vraagt zich wel af wat dit nu betekent voor de ontwikkeling van het gebied. Er is een grote behoefte aan woningbouw in Voorschoten. De locatie van de Moeder Godskerk zou hier prima in kunnen voorzien en er is al een proces in gang gezet ten behoeve van deze nodige herontwikkeling. Onze fractie wil snel duidelijkheid over de gevolgen van de verhuur voor de voortgang van de herontwikkeling.” Raadslid Cees Bremmer (CDA) vult aan: “De gemeenteraad verwachtte elk moment de uitkomsten van een onderzoek naar herbestemming van het kerkgebouw. Dit onderzoek moest uitgevoerd worden voordat er een definitieve beslissing kon worden genomen over de bestemmingswijziging van het gebied en woningbouwontwikkeling. Wij willen graag weten of het college kennis heeft van deze recente overeenkomst en wat het college hiervan vindt. Wij hebben verder enkele vragen, zoals voor welke duur de huurovereenkomst is aangegaan en wat de precieze inhoud ervan is, maar uiteraard zijn de nieuwe mensen welkom.”

Daarnaast maken beide fracties zich zorgen om de gevolgen voor de directe omgeving van het kerkgebouw. Lavrijsen VVD: “In de media wordt onder meer gesproken over 600 vaste bezoekers per week. Wij willen weten wat dit betekent voor bijvoorbeeld de parkeerdruk en de verkeersveiligheid in de wijk.” Bremmer CDA: “Deze ontwikkeling heeft iedereen nogal overvallen. De directe gevolgen van de verhuur en daarna die op de toekomstige herontwikkeling vooral ook ten aanzien van de buurt zijn nog niet helemaal duidelijk. Die duidelijkheid moet er komen, de buurt heeft daar recht op.”

De VVD heeft inmiddels schriftelijke vragen aan het college gesteld. De fracties van de VVD en het CDA zullen de ontwikkelingen rondom de Moeder Godskerk actief en kritisch blijven volgen.

 
Back To Top