Iedereen moet meehelpen om Voorschoten weer financieel gezond en klaar voor de toekomst te maken. Ook de woningcorporaties! De VVD wil daarom strakkere prestatieafspraken met de corporaties over woningbouw en belastingen.

Meer betaalbare woningen voor starters en senioren
De corporaties zijn onmisbaar voor een gezonde woningmarkt in Voorschoten. Maar ze moeten wel aan de slag. Met betaalbare woningen bouwen en huidige woningen duurzaam maken. Dat wil de VVD. In de nieuwe woonvisie van Voorschoten zijn deze plannen vastgelegd. Maar nu moeten met de woningcorporaties ook strakkere afspraken worden gemaakt. Fractievoorzitter Sjoerd van den Dool: “Woningcorporaties hebben een sociaal doel, namelijk goede woningen bouwen, beheren en verhuren voor mensen met een smalle beurs.

Dat vinden wij belangrijk, want Voorschoten is een dorp voor elke generatie en elke portemonnee. Toch hebben we problemen op de woningmarkt. Starters en ouderen komen slecht aan een geschikte en betaalbare woning. Daarom wil de VVD harde afspraken met woningcorporaties, zodat mensen beter en sneller aan een woning kunnen komen”.

Woningcorporaties kunnen ook rioolbelasting gaan betalen
De VVD vindt dat iedereen moet meebetalen aan goede goede voorzieningen, zoals zorg, onderwijs of riolering. In principe wil de VVD dan ook dat de gemeenteraad nu de rioolbelasting omzet naar een eigenarenbelasting. Van den Dool: “Dan betalen alle woningeigenaren en dus ook de corporaties mee aan het riool. Hun huurders gebruiken deze immers ook. Dit levert de gemeente structureel ruim een ton euro per jaar op. Dat zorgt voor extra inkomsten die we kunnen omzetten in investeringen. Voor particuliere woningbezitters verandert er niets.” De woningcorporaties echter zijn hier niet blij mee en zeggen zo minder te kunnen bouwen. Van den Dool: “Dat begrijp ik best vanuit hun oogpunt.

Maar iedereen moet zijn bijdrage doen om Voorschoten weer gezond en toekomstbestendig te maken. Vandaar onze oproep om duidelijke afspraken te maken en woningcorporaties laat dan zien dat er in Voorschoten woningen komen, anders kunnen we beter die eigenarenbelasting doorvoeren.”

 
Back To Top