Voorschoten is een prachtige gemeente om te wonen en dat moet zo blijven. De VVD vindt het belangrijk dat Voorschoten ook in de toekomst een aantrekkelijke woongemeente blijft voor een brede groep inwoners. Daarom is het van belang dat de woningmarkt zoveel mogelijk bereikbaar blijft voor mensen van verschillende generaties en uit diverse inkomensgroepen. De geactualiseerde woonvisie voorziet hierin.

VVD-raadslid Bart Lavrijsen: “In de woonvisie staat beschreven voor welke doelgroepen we de komende jaren in Voorschoten gaan bouwen en hoe we dat denken te gaan doen. Deze geactualiseerde versie van de woonvisie legt extra focus op woningen voor senioren, jongeren en starters op de woningmarkt.” Daarnaast is er een doelstelling voor meer sociale huurwoningen geformuleerd. Lavrijsen: “Veel Voorschotense jongeren en starters zoeken een betaalbare (huur)woning in ons dorp.” De VVD heeft daarom de aandacht gevestigd op nieuwe woonconcepten zoals bijvoorbeeld Tiny Houses of Ilofts. Dit zijn voorgefabriceerde wooneenheden die relatief snel en goedkoop kunnen worden geplaatst. “Wij zien in deze concepten echt kansen om snel de extra woningen te realiseren waar zoveel behoefte aan is. Daarbij hebben we ook gekeken naar geschikte locaties voor deze woningen. Het is goed om te zien dat het college onze visie ondersteunt en dat deze concepten in de woonvisie zijn opgenomen, en dat er concreet op een aantal locaties wordt aangepakt.”

In de woonvisie is ook aandacht voor duurzaamheid en groen, dat laatste is ook vooral een reden dat we hier graag wonen. Een goede zaak dus, vindt de VVD. “We hebben ervoor gepleit om aandacht te houden voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van energie en duurzaamheid, met oog voor de groene beleving” aldus Lavrijsen. “Wel moeten alle maatregelen passen binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente. Het moet betaalbaar en behapbaar blijven.”

De geactualiseerde woonvisie werd donderdag 4 april unaniem door de gemeenteraad aangenomen. De komende maanden zullen de plannen verder worden uitgewerkt.

 
Back To Top