De VVD zet zich in voor iedereen die kiest voor meedoen. Het maakt niet uit hoe oud je bent, wat je opleiding is, hoe groot of klein je portemonnee ook is. Wij vinden het belangrijk dat iedereen op zijn of haar manier erbij hoort, dromen volgt en kan doen waar ze goed in zijn. Ook al zit het soms even tegen, met en voor elkaar maken wij dit dorp sterk.

Een sterk Voorschoten heeft een begroting die staat in zwarte cijfers met beheersbare risico’s, is zelfstandig en houdt de regie over die zaken die je beter samen in de regio kunt oplossen.
De VVD vindt en ziet toe dat we een begroting hebben die in evenwicht is en inkomsten en uitgaven in balans zijn, de begrotingsdiscipline. Gewogen risico’s zijn beheersbaar en de schuldenlast mag niet oplopen door allerlei wensen waarop we wellicht te makkelijk ja zeggen. Wij hebben in een moeilijke tijd van onze inwoners flink hogere lasten gevraagd zoals de OZB, er mag dan ook merkbaar wat terug worden gegeven. Zeker mag het geen vicieuze cirkel worden van het aangaan van leningen en het verhogen van de lokale lasten.

De nodige ontwikkelingskansen zien in en nabij het centrum en Noord Hofland, waarbij ook het samenbrengen van elkaar versterkende functies voorop staat zoals bij de bibliotheek of het zwembad.
Om de doorstroom te bevorderen op de woningmarkt zien wij graag veel betaalbare en courante koopwoningen naar behoefte. Concreet halen wij waar mogelijk projecten binnen voor jonge starters.

Er is een begin gemaakt met de werkzaamheden aan de Rijnlandroute, waarbij wij vooral het plaatsen van een afdoende geluidswering een absolute must vinden ook in het verlengde langs de A4. Wij zijn blij verrast dat er eindelijk een planning is dat er in 2021-2022 aan het Lammenschansplein gewerkt gaat worden. Er is geld gereserveerd voor een verkeersonderzoek rondom de rotonde hier voor het gemeentehuis. Doorstroming in en rondom het dorp is van groot belang, ook voor goed ondernemen. De verschillende verkeersstromen, fiets, auto en schoolgaande kinderen verdienen hun eigen aandacht gezien verkeersveiligheid.

De VVD vindt dat inwoners en ondernemers in Voorschoten veel te veel betalen voor zaken als bouwvergunningen, wij moeten uit de top tien van gemeenten met de duurste leges. Wij zijn blij dat er intern een onderzoek komt naar de oorzaken hiervan.

De VVD wil dat de capaciteit op handhaving, de BOA’s die wij betalen, vol kan worden ingezet. De inzet van de politie zou eigenlijk op de norm van 1 wijkagent per 5000 inwoners moeten zitten, met speciale aandacht voor overlast en diefstal. Wij schrijven de optie van camerabewaking bij de stations niet zonder meer af, of bijvoorbeeld een soort bewaakte fietsenstalling daar is wellicht ook een goed idee.

Dienstverlening begint met een hulpvaardige ‘ja, mits’ houding. Plannen en bekendmakingen moeten tijdig en begrijpelijk beschikbaar zijn op internet, via een app of bij onvoldoende bereik weer via een pagina in de lokale krant.

We zullen met elkaar een nieuwe basis van subsidietoekenning gaan vaststellen, gericht op bepaalde projecten of activiteiten waarbij het maatschappelijk effect meespeelt ook ten aanzien van bepaalde deelnemende groepen.
Binnen het sociaal domein wachten ons de komende tijd uitdagingen, en daarom is nog niet alles concreet zoals het opvangen van de toenemende kosten in de jeugdzorg. Belangrijk is dat wij ons hierbij richten op preventie en vroegtijdig signaleren. Binnen de diverse organisaties die zich inzetten voor inwoners met een hulpvraag wordt er goed samengewerkt. Wij zijn ook trots dat Voorschoten zo ongelofelijk veel vrijwilligers en mantelzorgers heeft.

Voorschoten is ook de duurzaamste gemeente in de regio volgens de monitor nationale duurzame gemeenten. Behoud van onze gewaardeerde groene leefomgeving vinden wij ook belangrijk, wat groen is blijft groen. We zorgen dat onze inwoners en bedrijven elkaar makkelijk vinden in het overdragen van kleine en grote maatregelen gericht op het verduurzamen van hun huis of pand. Ook ziet de VVD veel in samenwerking in de Leidse regio, het bundelen van geld en krachten om de grote stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid en milieu.

De VVD steunt onze ondernemers op punten als bereikbaarheid, minder en vooral aansluitende regels, de inzet van bedrijfsfunctionarissen en meer mogelijkheden binnen bestemmingen. We bieden ruimte voor zzp-ers en letten er op dat bedrijventerreinen voor bedrijvigheid blijven. Wij koesteren ons centrum en andere fijne winkelgebieden, en zorgen dat ze competitief kunnen blijven.
Wij bepalen onze eigen toekomst en pakken regie in een eenduidige samenwerking in de Leidse regio. Zelfstandigheid behoud je door de boel op orde te hebben en aan één tafel daadwerkelijk mee te praten.

Wij geven het college het vertrouwen met de begroting aan de slag te gaan, in een open samenwerking met de raad en inwoners.

 
Back To Top