Sinds begin 2016 de Moeder Godskerk is gesloten, wordt veel gediscussieerd over de toekomst van de voormalige kerk. Maar er gebeurt nog niets.

VVD-commissielid Bram Reinke: ‘De VVD-fractie wil graag samen met de inwoners van Voorschoten werken aan slimme oplossingen voor een sterk dorp. Een probleem dat zeker een oplossing behoeft, is het gebrek aan woningen voor starters en ouderen in onze gemeente. Wij willen woningen bouwen op plekken ter vervanging van bestaande gebouwen, zodat dit niet ten koste gaat van de beschikbare ruimte en de groene zones in de Gemeente Voorschoten. Wij juichen het idee woningen te realiseren op het terrein van de Moeder Godskerk dan ook zeker toe. Maar dan moet er wel snel iets gebeuren.’

De VVD zal het college verzoeken om met alle betrokken partijen in gesprek te gaan, zodat  duidelijkheid wordt gecreëerd voor de inwoners van Voorschoten over de Moeder Godskerk en snel met de bouw kan worden gestart.

 
Back To Top