Ik ben Nanning Mol, 37 jaar. Sinds 2006 woon ik in Voorschoten en sinds een aantal maanden ben ik wethouder. Ik ben lijsttrekker voor de VVD en ik heb een boodschap. In Voorschoten wordt veel gepraat. We praten over de gemeente en over problemen. Maar we praten weinig over oplossingen. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat Voorschoten een mooi en groen dorp blijft. Dat kan alleen als we creatiever gaan denken. En efficiënte oplossingen bedenken die passen bij Voorschoten.

Bibliotheek, filmhuis en welzijn op één plek

Het idee is niet nieuw, de oplossing wel. Het Cultureel Centrum gaat dicht, het gebouw is slecht en de bezetting is laag. Maar we willen wel een plek waar culturele activiteiten kunnen plaatsvinden! De oplossing is onze huidige bibliotheek. Onze bieb aan de Wijngaardenlaan biedt met slimme aanpassingen voldoende ruimte voor een kleine theaterzaal, meer werkruimtes en zelfs een balie. Een perfecte plek waar ook welzijnsorganisaties, zoals Voor Elkaar, zich kunnen huisvesten. Efficiënt voor de gemeente, want het scheelt huisvestingskosten. Efficiënt voor inwoners, want je vindt alles op één plek.

Zwembad Het Wedde versterken met extra inkomsten

De subsidie van zwembad Het Wedde staat onder druk. Maar we kunnen het zwembad versterken met andere inkomsten. Er is genoeg vraag en plek bij Het Wedde om andere activiteiten te organiseren die geld kunnen opbrengen, zoals een sportcentrum, waarvoor een geïnteresseerde zich al heeft gemeld!  Dit vergroot de aantrekkingskracht en maakt het zwembad commercieel sterker.

Meer betaalbare woningen voor ouderen en jongeren

De woningmarkt in Voorschoten zit op slot. Voor ouderen zijn te weinig aangepaste woningen. Voor jonge starters zijn de huizen te duur. Voorschoten moet een levendig dorp zijn, waar alle generaties kunnen wonen! Daarom moeten we meer betaalbare seniorenwoningen en huizen voor starters bouwen. Rondom het centrum, zoals het MOC-terrein,  is plek daarvoor, maar ook bij het cultureel centrum. Dichtbij de winkels. Met meer woningen versterken we ook de financiën van de gemeente.

Wat groen is blijft groen!

Door nieuwe huizen te bouwen ter vervanging van bestaande bouw, kunnen we ook ons groen sparen. Dat is belangrijk, want Voorschoten is vol genoeg. De ijsbaan en het Nicolaaspark moeten we bijvoorbeeld echt niet gaan bebouwen. Daar kunnen we genoeg andere dingen voor onze inwoners mee doen!

Meer bedrijvigheid

Een gezond vestigingsklimaat is goed voor Voorschoten. Meer bedrijvigheid is goed voor iedereen. Goed voor de werkgelegenheid, want bedrijven zorgen voor banen. Goed voor de verenigingen, want ondernemers sponsoren activiteiten. Goed voor het milieu en de verkeersdruk, want iedereen die in het dorp werkt, hoeft niet in de file naar de A4 te staan! Daarom moeten we bij onze woningplannen ook ruimte houden voor bedrijfsruimtes. Dat is belangrijk, want Voorschoten telt nog steeds veel ZZP-ers, en die willen we graag in ons dorp houden! En laten we het voormalige MEXX-gebouw op de Dobbewijk niet vergeten.

Meer mensen aan de slag in de zorg

Voorschoten ligt in een economisch krachtige regio. Hier liggen veel innovatieve bedrijven. Maar sommige mensen raken ook hun baan kwijt, omdat door innovatie hun werk niet meer nodig is. Die mensen komen in een uitkering terecht. Daarom moeten we meer mensen omscholen naar banen waar vraag naar is, zoals in de zorg! Want in de zorg is een enorm gebrek aan arbeidskrachten.

Betere dienstverlening en handhaving

Als je de gemeente belt, moet er worden opgenomen, als je brief stuurt, moet je antwoord krijgen. En bij overtredingen moeten BOA’s en politie optreden. Dit kan nog beter, en hier wordt hard aan gewerkt! Er is al een nieuwe BOA aangenomen en er moet een extra wijkagent komen voor Voorschoten. 

Samenwerken in één regio

Met deze en andere maatregelen kunnen we Voorschoten aantrekkelijker en financieel gezonder maken. Nu moeten we Voorschoten ook bestuurskrachtiger maken. We zitten klem in een wirwar van regionale samenwerkingsverbanden. Dat kunnen we oplossen als we al onze taken in één regio organiseren. En dat moeten we doen in de Leidse regio, want samen met Oegstgeest, Leiderdorp, Zoeterwoude en Leiden krijgen we de komende jaren nog veel nieuwe inwoners, bedrijven en verkeersdruk te verwerken. Met deze gemeenten moeten we deze problemen oplossen.

Leren van fouten en sparen voor de toekomst

De belangrijkste oorzaak van de slechte financiën van Voorschoten, is dat we in het verleden slecht gespaard hebben voor zaken die vervangen moeten worden. Voorbeeld: Als je een nieuwe school bouwt of riolering aanlegt, moet je al beginnen met sparen voor de vervanging. Daar is Voorschoten altijd slecht in geweest. Nu hebben we weer een stevig ‘spaarplan’ om reserves te maken. Daar moeten we ons wel strak aan houden.

Voorschoten moet zelfstandig blijven

Als we dit allemaal slim doen, kunnen we zelfstandig blijven. En dat is belangrijk. Want alleen als zelfstandig dorp kunnen we bewaken dat ons dorp zijn unieke karakter houdt, met een sterk centrum, eigen voorzieningen, goede scholen voor onze kinderen en voor onze ouderen voldoende leuke activiteiten.

 
Back To Top