Begin februari vroeg de VVD Voorschoten aandacht voor de veiligheidssituatie op de rotonde Leidseweg/Raadhuislaan. De partij stelde schriftelijke vragen aan het college en riep Voorschotenaren op om onveilige verkeerssituaties te melden. Aan die oproep is massaal gehoor gegeven.

VVD-kandidaat Bart Lavrijsen: “Vele Voorschotenaren hebben ons benaderd om onveilige verkeerssituaties te melden. We zijn bij verreweg de meeste melders persoonlijk op bezoek geweest om de verkeerssituaties samen met hen te bekijken. Dat is belangrijk, omdat we de situatie dan ter plekke kunnen bekijken en hierover in gesprek kunnen gaan. Dat is heel waardevol.”

Vooral de verkeerssituatie op de Leidseweg, in de Krimwijk, de Nassauwijk, rondom het centrum en in Noord-Hofland baren veel mensen zorgen. Maar de VVD ontving ook meldingen over Adegeest, Vlietwijk en Starrenburg. Lavrijsen: “Mobiliteit en veiligheid is voor de VVD altijd een belangrijk onderwerp geweest. In het recente verleden vroeg onze fractie al aandacht voor de verkeersveiligheid op de Leidseweg-Noord, de Papelaan, de Koningin Julianalaan en rondom de scholen. Die focus blijven we houden.”

De VVD zal de verzamelde meldingen inclusief de verbetersuggesties bundelen en aan het College van B&W aanbieden.

 
Back To Top